Inspectie Leefomgeving controleert campings op legionella

Eigenaren en exploitanten van campings krijgen het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst bepaalt de ILT welke campings een bedrijfsinspectie krijgen. Als de vragenlijst niet volledig is ingevuld of als de antwoorden aanleiding geven tot twijfel, dan volgt een inspectie.

Beheersplan
Campings zijn verplicht een risicoanalyse te laten opstellen, die inzicht geeft in de legionellarisico’s in hun drinkwaterinstallatie. Op basis daarvan moeten ze een beheersplan opstellen met wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse beheersmaatregelen, zoals het nemen van watermonsters, meten van de temperatuur en spoelen van de leidingen.

Eerder controleerde de ILT onder meer hotels, pensions, sauna’s, jachthavens en truckstops. Naast deze specifieke controles inspecteert zij het hele jaar door onder meer ziekenhuizen en zorginstellingen. De legionellabacterie kan bij inademing griep of de veteranenziekte (ernstige longontsteking) veroorzaken. Jaarlijks zijn er ruim 6000 meldingen van normoverschrijdingen van de legionellabacterie in Nederland.

Meer informatie: www.ilent.nl/inspectiecampings