De inschrijving van de Waterinnovatieprijs is verlengd tot 29 september (foto: Unie van Waterschappen).

De Unie van Waterschappen heeft de inschrijvingstermijn voor de Waterinnovatieprijs verlengd. Bedrijven, overheden en particulieren kunnen tot 29 september hun vernieuwende en baanbrekende ideeën indienen om het waterbeheer in Nederland duurzamer en goedkoper te maken.

De Unie van Waterschappen en de NWB Bank reiken dit jaar voor de zesde keer deze prijs uit. Begin november maakt de jury de genomineerden bekend. De feestelijke prijsuitreiking van de Waterinnovatieprijs vindt plaats op maandag 27 november in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De organisatoren reiken de Waterinnovatieprijs uit in vier categorieën. Het gaat om Waterveiligheid, Schoon water, Voldoende water en de nieuwe categorie ‘Energie en waterschappen’.

Jury

Innovatieve projecten die waterschappen kunnen helpen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, komen in aanmerking voor deze prijs. De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden beoordeeld door een deskundige jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Publieksprijs

In 2016 waren er 160 inzendingen en stemden ruim 4.000 mensen voor de Publieksprijs, een record in de geschiedenis van de Waterinnovatieprijs. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier won de Publieksprijs voor een project aan de kade langs de Nauernasche Vaart. Uit de toetsronde van 2011 bleek dat de kade langs de Nauernasche Vaart niet meer voldeed aan de eisen. Een deel van de 10 kilometer lange kade voldeed niet aan de hoogtenorm. Bij een ander deel schoot de stabiliteit tekort. Daarom koos Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ervoor om de zogenoemde zandsproeitechniek van Beens Dredging te gebruiken.

Voordelen

De essentie van deze techniek is het aanbrengen van een laag zand in de teensloot. Het zand wordt op de baggerlaag gesproeid en dekt deze als een soort zanddeken af. De voordelen variëren van minder ruimtebeslag, minder overlast voor de omgeving en duurzaam hergebruik van de aanwezige baggerspecie als bouwstof tot een directe verbetering van de stabiliteit van de dijk tijdens de uitvoering van de dijkverbetering.

Winnaars

In de categorie Waterveiligheid viel vorig jaar het project Diefdijklinie van het waterschap Rivierenland in de prijzen. Het project was volgens de jury uniek vanwege de integrale aanpak. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft samen met de drie provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en gemeente Lingewaal bijgedragen aan de dijkversterking en het opknappen van elementen uit de tijd van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door de goede samenwerking van waterschap, gebiedspartijen, bewoners, drie provincies, zes gemeenten en andere betrokkenen is er draagvlak en grote betrokkenheid ontstaan en konden al deze werkzaamheden in gezamenlijkheid gerealiseerd worden.

Schoon water

Het Hoogheemraadschap van Delfland won in de categorie Schoon Water met de aanleg van een zoetwaterfabriek bij de RWZI De Groote Lucht in Vlaardingen met aansluitend een waterharmonica. Het hoofddoel is een besparing en hergebruik van water om het zoetwatersysteem te versterken.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sleepte de eerste prijs in de wacht in de categorie Voldoende water voor de proeftuin Achteroever Wieringermeer. Hierin experimenteren publieke en private partners op een boerderij van 20 hectare met nieuwe verdienmodellen op het gebied van zoet water. Achteroevers bergen overtollig, zoet water in binnendijkse gebieden. Hiermee benutten we ons water beter door het ruimte te geven en het met flexibel peilbeheer slimmer te verdelen in ruimte en tijd. De proeftuin richt zich op 3 nieuwe economische kansen: zilte teelt, kweek van Chinese wolhandkrab en ichthyoponics (een combinatie tussen drijvende teelten en visteelt).

Battle of the beach

De eerste prijs in de categorie Waterbewustzijn ging vorig jaar naar Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en deelnemende organisaties voor het project Battle of the Beach. Hierbij bouwen leerlingen van basisscholen onder meer zandkastelen op stranden. Waterschappen, rijksoverheid, provincies en bedrijven uit de watersector zoals Van Oord willen op deze manier kinderen bewust maken wat het betekent om veilig te leven onder zeeniveau. Ook laten ze zien dat we er trots op mogen zijn dat Nederlanders al eeuwenlang heel goed zijn in watermanagement. Kinderen uit groep 6 krijgen hierover eerst gastlessen in de klas van professionals en trainees uit de watersector, daarna gaan ze naar het strand om zelf de strijd met het water aan te gaan. Op onswater.nl kunnen ze uitrekenen op postcode wat hun overstromingsrisico thuis is.

Meer informatie: www.waterinnovatieprijs.nl