Inschrijving Waterinnovatieprijs 2015 geopend

De Waterinnovatieprijs beloont innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoorde-lijkheden van waterschappen. Naast de gebruikelijke categorieën Waterveiligheid, Schoon water en Voldoende water is er dit jaar een categorie ‘Klaar voor de toekomst’. Voor deze nieuwe categorie komen projecten en or-ganisaties in aanmerking die werken aan toekomstbestendigheid.
Klaar voor de toekomst?
Hoe gaan we bijvoorbeeld om met vergrijzing in de sector? Hoe trekken we jong en divers talent aan? Hoe ge-ven we ruimte aan mobiliteit en zorgen we dat we kennis vasthouden binnen de organisatie? Kortom: welke waterschaps(gerelateerde)organisatie is klaar voor de toekomst? Bij deze categorie kunnen projecten én orga-nisaties worden ingezonden.
Begeleidingstraject voor innovaties
De winnaars ontvangen een glazen kunstwerk van Gert Bullée en krijgen daarnaast een intensief begelei-dingstraject ter waarde van 15.000 euro. Het gaat hierbij om een traject op maat waarbij een innovatiemakelaar de winnaar op weg helpt bij de realisatie of marktintroductie van de innovatie. De begeleiding wordt aangebo-den door de Unie van Waterschappen, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.
Inschrijven
Op de website www.waterinnovatieprijs.nl is het tot 2 oktober 2015 mogelijk projecten in te schrijven. De in-zenders krijgen de kans hun project op de website te presenteren via beeld en een korte omschrijving. Een des-kundige jury, onder leiding van Annemieke Nijhof (CEO van Tauw Group B.V.), beoordeelt de innovaties. Op 30 november worden de winnaars bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking.

Naar de Bedrijvenregistervermelding van Unie van Waterschappen
(persbericht september 2015)