Inschrijving tweede tranche pilots omgevingsvisie van start

Voor deze tweede tranche, die ondersteund wordt door het Programma Aan de slag met de Omgevingswet, komen 10 nieuwe pilots in aanmerking. Het doel is om de opgedane kennis en ervaring uit de eerste tranche te verdiepen en de resultaten breed te verspreiden.

Rondom de pilots zal een tweede groep uit van 20 gemeenten, provincies en waterschappen, actief meedoen.

Belangrijke thema’s voor de tweede tranche zijn gezondheid, energietransitie en klimaatadaptatie. De focus ligt daarbij vooral op integraliteit, participatie en cultuurverandering.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 8 maart.