Inschrijving Jaap van der Graaf-prijs geopend

Prof.ir. Jaap H.J.M. van der Graaf was van 1989 tot 2009 hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de Faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft en van 1988 tot 2003 algemeen directeur van Witteveen+Bos. Ter ere van het afscheid als hoogleraar heeft Witteveen+Bos de Jaap van der Graaf-prijs ingesteld. Het doel is de Nederlandse expertise op het gebied van de behandeling van afvalwater verder te profileren. De winnaar kan het geldbedrag van 5.000 euro bijvoorbeeld gebruiken voor een studiereis of promotionele activiteiten. 

Voorwaarden
De artikelen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het onderwerp betrekking hebben op de inzameling of behandeling van afvalwater en de auteur studeren aan een Nederlandse universiteit of werken binnen de Nederlandse beroepspraktijk. Daarnaast moet het Engelstalige artikel in de praktijk toepasbaar zijn en in 2014 in een peer reviewed tijdschrift zijn gepubliceerd. Deelname staat open voor auteurs van alle nationaliteiten. 
Jury
Een onafhankelijke jury, onder leiding van prof. dr. ir. J.B. van Lier (TU Delft/Unesco-IHE),  bepaalt wie de prijs krijgt. De uitreiking vindt plaats tijdens de 67e Vakantiecursus Drinkwater en Afvalwater op 9 januari 2015 in Delft. De onderscheiding bestaat naast 5.000 euro uit een glasobject.  De uiterste inzenddatum is 19 november 2014. 
Voor de voorwaarden voor deelname of het indienen van artikelen kunnen belangstellenden contact opnemen met de jurysecretaris dr.ir. Merle de Kreuk (m.k.dekreuk@tudelft.nl).