Innovation Expo vol waterinnovaties inspireert


>foto Innovation Expo

Op het rommelige deels braak liggende terrein rondom het Amsterdamse Eye vormen zich lange rijen. Bezoekers zijn massaal afgekomen op deze showroom van Nederlands vernuft. Ze maken zich op voor een dag vol verwondering, zich lavend aan tot de verbeeldingsprekende innovaties; van een intelligente fiets die waarschuwt voor gevaar tot 3d geprinte bruggen, van de Glowing Trees als straatverlichting tot batterijen op zeezout. Maar vooral ook vernuftig gebruik van water, veel water.


Waterinnovaties op de kade van het IJ  > foto Waterforum

Energie- en Grondstoffenfabriek
Al direct na aankomst met de pont vanaf Centraal Station lopen de bezoekers langs een verzameling grote waterpresentaties als de Tocardo Getijdenturbine, Building with Nature – Marker Wadden, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Slim Watermanagement en Smart Polders. Overzichtelijk bij elkaar gebracht op dit Waterplein, maar hiermee is de koek nog lang niet op. Zo is het in het overdekte Pitch Plaza waar innovaties binnen het thema Energy & Resources zijn samengebracht, een drukte van belang bij de netwerkorganisatie Energie –en Grondstoffenfabriek. In een gezamenlijke ‘stand’, een speciaal voor de Expo gebouwde manshoge rioolbuis presenteren de Unie van Waterschappen, de ReststoffenUnie, en het Nutriënt Platform hoe uit afvalwater energie, bioplastic, fosfaat en alginaat wordt gewonnen. Ook is er in de buis aandacht voor Aquareuse en de winning van cellulose.


> foto Waterforum

 “Er komt een heel geïnteresseerd publiek”, vertelt Bram Rosenbrand, van de UvW. “Daarbij is er ook veel belangstelling vanuit het buitenland. Er kwamen net een aantal Koreanen langs, bijvoorbeeld. We hebben een mooi verhaal om te vertellen. De manier waarop wij op grote schaal biogas en electriciteit uit afval halen, spreekt tot de verbeelding.”

Netherlands Circulair Hotspot
De UvW is een van de 32 ambassadeurs van het Netherlands Circulair Hotspot. Deze campagne  heeft tot doel Nederland te positioneren als een circulaire hotspot. Het opgestelde visiedocument werd tijdens de Innovation Expo aangeboden aan minister-president Rutte “Duurzaamheid zit in de genen van waterschappen”, stelt Albert Vermuë, directeur van de Unie van Waterschappen. “We kijken altijd tientallen jaren vooruit. Dat bepaalt ook onze houding richting de circulaire economie. Wij beschikken over heel veel afvalwater, daar grondstoffen uithalen is een schoolvoorbeeld van circulair denken en waterschappen zijn hier zeer gemotiveerd voor.”

Uppfall Shower
Naast grootse veelomvattende innovaties, kunnen bezoekers zich ook laten inspireren ook door kleinschaligere vernieuwingen vanuit het MKB; zoals de waterbesparende Upfall Shower.


De water- en energiebesparende Upfall Shower was niet alleen in de eigen kraam opvallend aanwezig, ook in het publiek bij de lezingen. > foto's Waterforum

Of een kijkje nemen bij de stand van Waternet, waar slimme meetinstrumenten (sensoren op lantaarnpalen en paraplu’s) om regenwater tot straatniveau in kaart te brengen worden gepresenteerd.

Eurotop
Binnen in het prachtige Eye houdt minister-president Rutte ondertussen zijn openingsspeech. Het zelfvertrouwen van de aanwezigen krijgt een flinke boost. “Deze expo is het voorbeeld van waar een klein land groot in kan zijn”, meent Rutte. Hij Rutte over zijn bezoek aan Sillicon Valley waarbij hij merkte dat er goed naar Nederland wordt gekeken. “Wij zijn hier bezig met oplossingen voor problemen waar de hele wereld voor staat. Denk aan de gevolgen van de klimaatverandering en wat dat betekent voor waterbeheer.”

Rutte is niet de enige bewindsvoerder die het wat rommelige, maar bruisende expositieterrein aandoet. Een kleine veertig Europese milieu- en transportminister (de Expo valt samen met de Eurotop) arriveren met zelfrijdende auto’s en per solarboot. Ze worden rondgeleid door minister Melanie Schultz en staatssecretaris Sharon Dijksma.

Green Deal
Terwijl buiten de zon zelfs doorbreekt, tekent minister Kamp van Economische Zaken vijf nieuwe Green Deals. Hieronder de 200e: de Green Deal Groene Daken. Deze Green Deal beoogt om daken zo te gebruiken dat het mogelijk is water te bufferen, oververhitting tegen te gaan, fijnstof af te vangen en biodiversiteit te stimuleren. Begroeide (gebruiks)daken bieden kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. In de tweede fase van deze Green Deal groene daken willen partijen een nieuw maatschappelijk verdienmodel toetsen, actief kansen signaleren en pilots initiëren.


> foto Twitter

Kamp kondigt op dit van aansprekende innovaties bruisende evenement ook de zoektocht naar nieuwe Nationale Iconen aan. Na de aanwijzing van vier Nationale Iconen in 2014 is het kabinet weer op zoek naar innovatieve helden van Nederland. Het nodigt bedrijven en kennisinstellingen uit om de aanstormende innovaties van Nederland met een groot maatschappelijk en economisch potentieel aan te melden. Dit kan tot14 juni. In het najaar maakt het kabinet bekend welke iconen de jury onder leiding van Hans Wijers heeft gekozen.

 

Zout
Wateroplossingen vinden bezoekers op het terrein van de ‘Built Environment’. Hier bevindt zich bijvoorbeeld de gezamenlijke stand van Biopolus en Waterschap De Dommel. En ook hier ook kleinere oplossingen, soms wonderschoon in hun eenvoud. Neem Spogro, stukjes spons in de grond die helpen tegen verzakking. Of neem de opengewerkte straattegels van Rain(a)Way. Bezoekers buigen zich bewonderend over de opstelling. Uit een afvoerpijpje loopt continu water dat zichtbaar wordt verplaatst en verwerkt door twee type opengewerkte tegels: de Ebb en Flood. Een betonoplossing voor wateroverlast die prachtig is vormgegeven.


RainAway >foto Twitter


The Salt Project > foto Waterforum

Het fotogenieke The Salt Project trekt veel aandacht. Objecten van zout staan uitgestald tegen tot de verbeeldingsprekende foto’s (artist impression) van een complete uit zout opgetrokken stad in een woestijn. Het is een van de finalisten van de Challenge Stad van de Toekomst.

Challenge Stad van de Toekomst
Aan het eind van de dag verzamelen de tien finalisten zich op de voorste rij van de tot de nok gevulde concertzaal in het Tolhuistuingebouw voor de prijsuitreiking. “Waarom zou je het probleem niet gebruiken in de oplossing?”, houdt de bedenker van Mobiele Dijken het publiek hier in zijn ultrakorte pitch voor. Hij presenteerd zijn razendsnel op te trekken dijken waar de ouderwetse zandzakken in tijd nooit tegen op kunnen. Ze zijn gevuld met . . . water.

Het enthousiasme van de veelal jonge honden die hier hun out-of-the –box ideeën presenteren is aanstekelijk. Hun enthousiasme is voelbaar tot bovenin de zaal. Maar het is uiteindelijk de tot tranen geroerde Albert Jansen die uit handen van juryvoorzitter Daan Roosegaarde de juryprijs tot winnaar wordt uitgeroepen. Zijn drinkwater uit regenwatermakende futuristische ‘regenton’ Hemel(S)Water, een innovatie die hij onlangs op Waterforum in een interview uitgebreid toelichtte. “Keuze werd mede bepaald door ons verlangen naar impact. Deze innovatie geeft een unieke draai aan bestaande technologie.”


Een stralende Albert Jansen van Hemel(s)Water >foto Innovation Expo

Een gedeelde tweede plek is er voor Gewildgroei en Buiksloterham Circulair. BlueCity010 wint de publieksprijs. De publieksprijs was voor BlueCity010, het project dat het voormalige zwemparadijs Tropicana omvormt tot een verzamelgebouw voor bedrijven die circulair werken: een bestaande afvalstroom gebruiken als grondstof, en zorgen dat het vrijkomende afval ook weer kan worden gebruikt. Het is een mooie afsluiting van een inspirerende dag.

Het initiatief voor dit tweejaarlijkse evenement (eerder: Innovatie-estafette) ligt bij de ministeries van IenM, EZ en BZK.  De dag sluit aan bij de nieuwe branding van de Nederlandse Topsectoren, de Nationale Omgevingsvisie en Agenda Stad: Nederland werkt aan oplossingen voor de global challenges en wil zijn kennis delen. Het lezingenprogramma met meer dan 30 sessies en 110 sprekers, veelal verbonden aan Nederlandse universiteiten, instituten en topsectoren, trok volle zalen.

Nieuwsgierig naar meer?
Topsector Water bracht een aansprekend flip-magazine uit waarin alle waterinnovaties van de Innovation Expo overzichtelijk bij elkaar zijn gebracht. U vindt het hier.