De Waterhouderij grenst aan de waterberging. (foto: Twitter).

Bij hevige regenval water bergen en dat vasthouden voor perioden van droogte. De Blauwe Poort bij Laarbeek voorziet in een waterberging en een waterhouderij met ruimte voor zo’n 52.000 kubieke meter water. Waterschap Aa en Maas en de gemeente Laarbeek openden zaterdag 8 december het nieuw ingerichte gebied met onder meer een wandeling en een speurtocht.

Het project Blauwe Poort Laarbeek is een innovatief pilot project en heeft twee miljoen euro gekost. Dankzij de combinatie van waterberging met een waterhouderij zou het gebied beter voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarnaast is er in het gebied aandacht voor natuur, recreatie en cultuurhistorie. Zo zijn er onder meer wandel- en fietspaden aangelegd en is er een uitkijktoren gebouwd.

Rechts is de waterberging en links de waterhouderij. (Beeld: Waterschap Aa en Maas).

Waterhouderij
Door toegenomen verharding bij een nabijgelegen industrieterrein de Bemmer kan het water bij hevige regenval niet goed weg. De nieuwe waterberging moet de kans op wateroverlast beperken. Een klein deel van de waterberging is ook nodig om piekafvoeren van de beken te kunnen opvangen tijdens natte perioden. Het water stroomt vanuit de waterberging naar de waterhouderij die het water vasthoudt voor droge perioden. De waterhouderij is tot stand gekomen na intensief overleg met boeren in het gebied.