“Innovatieve oplossingen voor waterzuivering worden steeds belangrijker, want wij trachten verantwoord om te gaan met deze grondstof. LANXESS kan hier in alle toepassingsgebieden waardevolle bijdragen leveren,” benadrukt Alexander Scheffler, Vice President Global Marketing and Product Development bij de business unit Liquid Purification Technologies (LPT) van LANXESS.

Op de internationale handelsbeurs Aquatech, die van 5 tot 8 november 2019 in Amsterdam loopt, zal speciaalchemiebedrijf LANXESS zijn uitgebreide assortiment producten en diensten voor het zuiveren van fabriekswater, drinkwater en afvalwater voorstellen. Hier is een aangepaste selectie van producten en technologieën vaak essentieel. In vele gevallen worden pas optimale resultaten bereikt met een slimme combinatie van verschillende technologieën. LANXESS beschikt in dit verband over vele jaren gecombineerde expertise met ionenuitwisselaars, adsorbentia, omgekeerde osmose en ultrafiltratie.

Actuele trends, zoals de elektromobiliteit, geven de activiteiten van LPT nog een extra stimulans: “Onlangs geïmplementeerde verbeteringen in de procestechnologie en de efficiëntie van productieprocessen van ionenuitwisselende harsen in Leverkusen werpen al vruchten af. Dankzij de capaciteitsverhoging die dat heeft opgeleverd, kunnen we nu met goed gevolg beantwoorden aan de recent toegenomen vraag vanuit onder meer de batterijsector,” legt Scheffler uit. Talrijke ionenuitwisselende harsen van het productenassortiment Lewatit worden ook in de fabriek in Leverkusen geproduceerd voor de voedingsindustrie.

 

High Performance (HP)-RO-membraanelementen, een succes op de markt

Onlangs hebben wij het assortiment Lewabrane high performance (HP)-RO-membraanelementen voor een energie-efficiënte behandeling van brak water op de markt gebracht. Dat is intussen al goed ingeburgerd. Dankzij een geoptimaliseerde membraanstructuur bieden deze HP-RO-membraanelementen een beter rejectiepercentage bij een hogere stroomsnelheid dan standaardelementen. Scheffler: “Wij zien een zeer gezonde vraag, vooral op de conservatieve Europese markt.” Al bij al stemt ook de evolutie van de markt voor omgekeerde osmose-elementen hem tevreden. Hij ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

De betrokkenheid van het bedrijf bij het onderzoeksproject Multi-ReUse toont aan hoe belangrijk omgekeerde osmose is voor LANXESS, vooral voor de behandeling van afvalwater. In dit verband willen zij onder meer de juiste maatregelen nemen om fouling tot een minimum te beperken, zodat zij zeker zijn dat het systeem op lange termijn ononderbroken operationeel blijft. Het project heeft ook aangetoond dat microverontreinigingen, bijvoorbeeld door pesticiden, geneesmiddelen en contraststoffen, met omgekeerde osmose op een veilige manier worden verwijderd.

Dankzij een in 2018 gesloten verkooppartnerschap met het Franse bedrijf Polymem SA heeft LANXESS Gigamem-ultrafiltratie-elementen aan zijn portefeuille voor waterzuivering toegevoegd. De eerste projecten na deze samenwerking zijn met succes gelanceerd in de regio rond de Middellandse Zee.

 

Omgekeerde osmose en ionenuitwisseling gaan hand in hand

De combinatie van omgekeerde osmose met ionenuitwisseling creëert nieuwe toepassingsmogelijkheden voor waterzuivering waarvoor één enkele technologie niet geschikt is. Zo wordt bijvoorbeeld varkensmest na een eerste filtratiestap geconcentreerd via omgekeerde osmose. Daarna kunnen de ammoniakionen uit het zeer alkalische permeaat verwijderd worden met behulp van een kationenwisselaar. Het zure medium kan vervolgens geneutraliseerd worden met een ‘mixed bed’-wisselaar. Het water dat op deze manier gezuiverd werd, kan meestal rechtstreeks in het oppervlaktewater geloosd worden. Dit procedé wordt al met succes toegepast in de Beneluxlanden.

De huidige versie van de LewaPlus-software van LANXESS die gebruikt wordt voor het ontwerpen van dit soort gecombineerde systemen beschikt ook over een kostenmodule voor ionenuitwisseling. Daardoor is het – in combinatie met de geïntegreerde kostenberekening voor omgekeerde osmose – gemakkelijk om de totale investeringskosten en operationele kosten te ramen.


Verwijdering van arseen uit drinkwater en afvalwater

Arseenvervuiling is één van de gevaarlijkste contaminatievormen bij drinkwater. In vele regio’s van de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Azië vinden we zeer hoge concentraties arseen terug in het grondwater. Ook in Europa, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, zijn hoge arseenniveaus te vinden. Met de Bayoxide-adsorbentia van ijzeroxide voorziet LANXESS in een efficiënte technologie voor de verwijdering van arseen uit drinkwater en afvalwater. De kern van het Bayoxide-systeem is een stevig bed ijzeroxidekorrels. De korrels bezitten een fijn gestructureerd oppervlak dat verontreinigende stoffen adsorbeert wanneer er gecontamineerd water over stroomt.

 

De business unit LPT

 De business unit LPT behoort tot het segment Performance Chemicals van LANXESS, dat in het boekjaar jaar 2018 een omzet haalde van 1,35 miljard EUR.

LPT biedt een uitgebreid assortiment aan van op maat gemaakte ionenuitwisselende harsen, omgekeerde osmose en ultrafiltratiemembraanelementen voor diverse toepassingen in de waterzuivering. Meer gedetailleerde informatie over producten van deze business unit vindt u op de website http://lpt.lanxess.com.