Innovatieve technologie van Fugro bewaakt Amsterdamse bruggen en kademuren

Fugro is de testfase ingegaan van hun TotaLite- en mobiele laserscan-technologie voor de grootschalige bewaking van bruggen en kademuren als onderdeel van een raamcontract met de gemeente Amsterdam. Fugro test en valideert deze technologieën vanaf medio december in Amsterdam. Positieve uitkomsten kunnen ertoe leiden dat meer objecten in een veel kortere tijd kunnen worden gemonitord in vergelijking met conventionele onderzoeksmethoden.

Honderden bruggen en kilometers kademuur in Amsterdam bevinden zich aan het einde van hun structurele levensduur en verkeren vaak in een slechte staat van onderhoud. In 2019 startte de gemeente Amsterdam het programma ‘Bruggen en Kademuren’ om 829 bruggen en 205 km kademuur te onderzoeken, bewaken en repareren. Fugro is hier vanaf het begin betrokken geweest met het verstrekken van nauwkeurige en objectieve informatie met behulp van meettechnieken op basis van tachymetrie en waterpassing. Met deze traditionele methoden meten Fugro en twee andere dienstverleners momenteel gemiddeld 80 objecten per maand.

Omdat de omvang van het programma echter efficiëntere monitoringstechnieken vereist, worden Fugro’s TotaLite en mobiele laserscan als oplossing getest. Fugro TotaLite analyseert beelden van vaste compacte camera’s om vervormingen te meten. Met de mobiele lasers kunnen bruggen en kades vanaf het water gescand worden. Eventuele vervormingen kunnen vanuit de verkregen puntenwolken nauwkeurig worden vastgesteld.  De hieruit voortvloeiende geodata van beide technologieën zijn direct beschikbaar voor analyse via Gaia.Monitoring, Fugro’s online platform, dat een efficiënte oplossing biedt voor het optimaliseren van de reparatie- en onderhoudsplanning van de bruggen en kademuren.

Bart Schoorl, contractmanager bij de gemeente Amsterdam, zegt hierover: “De gemeente Amsterdam daagt de markt uit om nieuwe oplossingen en innovaties te bedenken. De raamovereenkomst voor de monitoring biedt ruimte voor het testen van bestaande technieken en we gebruiken de uitkomsten om samen met dienstverleners zoals Fugro de beste manier voor uitbreiding te vinden.”

Martin van de Veer, projectmanager bij Fugro: “Wij zijn ervan overtuigd, dat deze technologieën een belangrijke bijdrage leveren aan het programma en zorgen voor een snelle, nauwkeurige en kosteneffectieve bewaking om de veiligheid van de Amsterdamse bruggen en kademuren voor de meer dan 800.000 inwoners van de stad te verbeteren.”