Innovatieve techniek bij versterking Lekdijk Vianen

Bij dijkvernageling worden nagels met een kern van staal of kunststof in de dijk geplaatst. De kern is omhuld met een schil van grout (cement en water) die zorgt voor een goede hechting tussen de nagels en de grond in de dijk. “Deze techniek heeft nog niet de status van ‘bewezen (dijkversterkings)techniek’”, schrijft het waterschap in een persbericht. 

“Om deze erkenning te krijgen moet eerst een pilot worden uitgevoerd inclusief een uitgebreide kwaliteitscontrole en monitoringsprogramma. Een succesvolle pilot is nodig om van een innovatieve dijkversterkingstechniek een succes te maken.” Het waterschap gaat de techniek uitproberen in samenwerking met het Consortium Dijkvernageling. Mocht het resultaat niet zijn wat ervan verwacht wordt, dan grijpt men terug op de reguliere dijkverbeteringsmaatregelen.
Consortium
De techniek dijkvernageling is in de afgelopen tien jaar ontwikkeld door het Consortium Dijkvernageling. Dit consortium bestaat uit twee aannemers, Boskalis en Volker Staal & Funderingen, en twee ingenieursbureau’s, Grontmij en Witteveen+Bos. Iedere partner in het consortium heeft veel ervaring met dijkversterkingen in Nederland en daarbuiten. 
Tien jaar geleden is het consortium begonnen met het ontwikkelen van grondvernageling als dijkversterkingstechniek. In het buitenland wordt vernageling reeds lange tijd toegepast als versterking van grondlichamen. Toepassingen zijn te vinden in bijvoorbeeld de wegenbouw en de spoorbouw. Voor het gebruik van vernageling in de dijk heeft het consortium speciale rekenmodellen ontwikkeld, laboratoriumproeven uitgevoerd en een proefvak aangelegd van enkele nagels in de Lingedijk. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat dijkvernageling een goed en veilig concept is.