Innovatieve financiering wereldwijd sleutel tot klimaatadaptatie

Tijdens de opening op dinsdag 10 mei benadrukte minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in haar speech al het belang van een economische benadering van klimaatadaptatie. “Het is een logische economische investering”, stelde de minister. “Elke euro die we in preventie steken, levert 7 euro op.” In een nieuw rapport van de VN is berekend hoeveel geld er nodig is voor klimaatadaptie in ontwikkelingslanden. Dat komt in 2050 neer op jaarlijks een bedrag tussen de 280 en 500 miljard dollar.

Gebrek aan financiering
In ontwikkelingslanden waar klimaatadaptatie vaak het hardst nodig is, zijn de minste middelen beschikbaar. Dat leidt tot een zogenaamd ‘adaptation finance gap’ waarvoor de financiering door ontwikkelde landen, die vaak verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, moet worden gevonden. In 2050 zal het gebrek aan financiering in ontwikkelingslanden alleen maar toenemen tenzij er nieuwe financiële bronnen worden aangeboord.

Mobiel bankieren
Volgens koningin Maxima kan de telecom-sector daarbij een cruciale rol spelen. Arme boeren zouden zich bijvoorbeeld kunnen verzekeren tegen een slechte oogst en dankzij die verzekering wel blijven investeren in nieuwe oogsten. De uitbetaling van die verzekering kan dan op basis van actuele weergegevens direct via de mobiele telefoon worden gedaan. Of boeren zouden zonnepanelen kunnen aanschaffen en via de mobiele telefoon maandelijks automatisch in haalbare termijnen de lening kunnen aflossen.

Private sector
Tijdens de conferentie werd een speciaal beroep gedaan op de private sector. Grote bedrijven zouden moeten investeren in klimaatadaptatie. Feike Sijbesma, CEO bij DSM, gaf in Rotterdam aan waarom hij aarzelt over dit soort investeringen. “Ik wil niet verdienen aan de allerarmsten op deze aarde”, aldus Sijbesma. Ook het belang van het verzekeren van de risico’s is een terugkerend onderwerp in Rotterdam. Voor verzekeraars is dus ook een belangrijke rol weggelegd.

Business case
Ook het belang van een goede business case komt tijdens de conferentie regelmatig terug. Als je de business case voor klimaatadaptie niet kent, zal een project ook niet slagen. En om grote bedrijven zover te krijgen dat zij gaan investeren, is return-on-investment essentieel. Klimaatadaptieve projecten moeten dus samengaan met ruimtelijke ontwikkeling of recreatieve projecten.

Lokale en globale aanpak
Vanuit de ontwikkelingslanden zelf komt het verzoek om het initiatief voor de projecten meer bij hen te laten. Klimaatadaptatie moet immers passen binnen de cultuur van een volk en een land. Alleen met lokale betrokkenheid heeft een project op de lange termijn kans van slagen. In Europa wordt de stedelijke aanpak steeds belangrijker en verschuift de verantwoordelijkheid langzaam maar zeker van staten naar burgemeesters.

Tijdens de klimaatconferentie Adaptation Futures in Rotterdam gaf minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het officiële startschot voor de Internationale Deltacoalitie. De regeringen van Nederland, Bangladesh, Colombia, Egypte, Frankrijk, Myanmar, Indonesië, Japan, Mozambique, de Filippijnen, Zuid-Korea en Vietnam slaan de handen ineen om waterrampen te voorkomen en stedelijke delta’s weerbaar te maken tegen klimaatverandering.

Marrakesh
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu besloot de conferentie en gaf in haar speech aan dat klimaatadaptatie zeker zo belangrijk is als het bestrijden van klimaatverandering. Ze blikte vooruit naar de bijeenkomst van CoP22 in november in Marrakesh in Marokko waar het onderwerp opnieuw internationaal op de agenda staat.