Innovatieagenda Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat staat aan de vooravond staan van een gigantische vervangingsopgave. De komende jaren moeten honderden bruggen en sluizen worden vervangen. Voor het vervangen en renoveren van de infrastructuur is innovatie essentieel. Met een Innovatieagenda wil Rijkswaterstaat nu samen met alle betrokken partijen werken aan snel uit te voeren, duurzame en betaalbare oplossingen.

Hoofdingenieur-directeur Water, Verkeer en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat Marlouke Durville,  legt in een interview met Infrasite uit hoe de Innovatieagenda werkt. Het motto van de Innovatieagenda luidt ‘Samen, sneller met focus innoveren’. Het idee is dat alle betrokken partners gefocust over bepaalde opgaven gaan meedenken. Duville: “Een innovatieopgave is bijvoorbeeld hoe digitalisering kan helpen om de vervanging en renovatie goed te timen. Een andere opgave is om de uitvoering te standaardiseren en slim samen met de markt te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld door standaardelementen te ontwerpen. In de innovatieagenda zijn specifieke toelichtingen opgenomen over de innovatieopgaven ten aanzien van schutsluizen, stormvloedkeringen, tunnels, beweegbare bruggen en lijninfrastructuur.”

Klimaatbestendig

“De Innovatieagenda is een groeidocument, waarin we continu kijken naar onze opgaven en doelstellingen en wat dit betekent voor onze innovatiebehoefte. Op dit moment kijken we bijvoorbeeld naar de behoeften rondom klimaatbestendigheid. Dit is namelijk ook een belangrijk thema voor Rijkswaterstaat. Als dat uitgekristalliseerd is, wordt het wellicht een nieuw focuspunt en als thema toegevoegd aan de agenda. We kijken wel kritisch naar nieuwe thema’s, want een van de doelstellingen van de Innovatieagenda is ook om te zorgen voor focus”, vertelt Duville.

Sneller opschalen

De vervangingsopgave is urgent. Rijkswaterstaat moet dus snel opschalen. Duville: “Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de komende twee jaar. Er zijn al verschillende roadmapsessies gehouden waar vele partners meegedacht hebben (onder andere op klimaatneutrale en circulaire infrastructuur en smart mobility). Ook is een intern leertraject gestart om het opschalingsproces van RWS eenduidiger te maken en hierdoor te versnellen. Zo is er onlangs een hackaton gehouden op het gebied van sluizen om onze partners uit te dagen met ons mee te denken hoe we op basis van data de levensduur beter in beeld kunnen brengen en kunnen besluiten of we moeten vervangen of niet. Ook is er een Innovatie-uitvoeringsagenda in de maak waarin we onze partners een overzicht laten maken van de belangrijkste innovatietrajecten voor de komende twee jaar.” Volgens Duville is de Innovatieagenda een succes als het leidt tot innovaties die bijdragen aan het verduurzamen en betaalbaar houden van een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.