Innovatie in regenwaterinfiltratie door FHVI

Innovatie in regenwaterinfiltratie door FHVI

In de laatste maanden is er geregeld veel regen gevallen met daaruit voortkomend wateroverlast in steden en dorpen. Met de FHVI-techniek kan dat in zandgebieden worden voorkomen. FHVI zorgt er voor dat binnen korte tijd grote hoeveelheden regenwater in watervoerende lagen in de grond worden geïnfiltreerd. Het voedt dus ook nog het grondwater.

Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering zullen deze extremen in neerslag vaker plaats gaan vinden. Vooral in stedelijke gebieden zal dat zorgen voor een toenemende kans op wateroverlast omdat hier grote hoeveelheden regenwater niet snel kunnen worden afgevoerd. FHVI biedt hier een veelbelovende oplossing voor en vormt een goed alternatief voor steden en bedrijven die hemelwater afkoppelen van het riool. De techniek is al op meer plaatsen toegepast en wordt nu meer grootschalig ingezet in de gemeente Apeldoorn.

Aerfit

In het kader van het internationale project Aerfit worden vanaf 2019 tot en met 2022 in totaal 150 infiltratieputten geslagen in de gemeente Apeldoorn. Deze putten worden twee jaar lang gemonitord. De gemeente Apeldoorn werkt in het Aerfit-project samen met Henk van Tongeren Water & Techniek, Stichting O2DIT, STOWA-Stichting RIONED en Hölscher Wasserbau. Doel van het project is om een aanvulling op de methodes om regenwater uit het riool te houden te ontwikkelen, door gebruik te maken van FHVI. Hierdoor kan schade door wateroverlast in stedelijke gebieden voorkomen worden. De samenwerkende partijen delen alle opgedane kennis met overheden en professionals in Nederland en de rest van de EU.

Hoe werkt FHVI?

Met inachtneming van de ondergrond van Apeldoorn maakt FHVI (Fast High Volume Infiltration) gebruik van infiltratieputten van circa 12 tot 20 meter diep. Dieptes zijn afhankelijk van waar het watervoerend pakket zich bevindt. Het water komt in de put terecht via één of meerdere straatkolken. In de straatkolken wordt het grootste straatvuil, zoals bladeren, tegengehouden. Vervolgens wordt het water van enkele kolken verzameld in een grotere filterput, waarna het naar de infiltratieput stroomt: een lange buis die uitkomt op een bodemlaag die het water goed doorlaat, zoals zand. Onderin de afvoerbuis is een spuitmond bevestigd die samen met de druk van de bovenliggende waterkolom de doorloopsnelheid van het water verhoogd. Hiermee wordt het water in het watervoerend pakket afgevoerd.

Inzichten tot nu toe

Uit eerdere pilots is gebleken dat het belangrijk is om het regenwater eerst te zuiveren, voordat het water infiltreert. Als er vuildeeltjes met het regenwater meekomen raken de infiltratieputten snel verstopt. De vervuiling kan ongedaan worden gemaakt, maar is te voorkomen. Het niet meer doorslaan van vuil is dan ook erg belangrijk voor een duurzame werking van de FHVI. Ook is belangrijk dat de voorfilters niet zeer frequent moeten worden schoongemaakt. De filters die in de pilot van Apeldoorn worden gebruikt, voldoen aan deze voorwaarden. Gedurende het project zijn zowel de filters en de zuiveringsmethode ontwikkeld.

In 2020 zijn er twintig nieuwe putten geplaatst in Apeldoorn. Voor 2021 staan 50 nieuwe putten op de planning. De eerste ervaringen met de infiltratieputten in Apeldoorn zijn positief. In 2020 was er minder wateroverlast, terwijl er in dat jaar toch sprake is geweest van stevige regenval. De komende jaren wordt de werking van de putten tijdens hoosbuien verder gemonitord.

Kijk voor meer informatie over de regenwaterinfiltratie door FHVI op de website van Aerfit: www.aerfit.eu.

 

Innovatie in regenwaterinfiltratie door FHVI – Meer nieuws uit de watersector lezen?