Innamestop voor drinkwater uit Lekkanaal opgeheven

Uit continue-metingen van Rijkswaterstaat (RWS) bleek vorige week dat er via het Duitse deel van de Rijn een hoge concentratie van de vervuilende stof fenol in het Lekkanaal terecht was gekomen. De hoogste gemeten concentratie bij het meetstation Bimmen-Lobith was 86 ug/l (12-uurs verzamelmonster van 3/1). De hoogste gemeten concentratie in Hagestein was 12 ug/l (steekmonster van 5/1). Door de metingen van RWS kon de inname tijdig worden stopgezet zodat er geen vervuilende stoffen in het drinkwater terecht zijn gekomen. 
Aangifte politie
RIWA, de Vereniging voor Rivierwaterbedrijven, doet aangifte bij de Duitse politie en roept op om drinkwaterbronnen goed te beschermen en vervuilers aan te pakken.Drinkwaterbedrijven die het water uit het Lekkanaal gebruiken voor de productie van drinkwater, PWN en Waternet, schakelden over op grondwater, beschikbare voorraden of andere bronnen. De drinkwaterproductie liep dus geen gevaar. De Wasserschutzpolizei van Nordrein-Westfalen doet onderzoek naar de oorzaak van de fenolvervuiling. In oktober 2014 werd er ook fenol gedetecteerd in de Rijn waarna de inname ook werd gestopt. Het is dus de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurt.

Continu metingen
Het drinkwater in Nederland behoort volgens RIWA tot een van de beste ter wereld. Dit komt omdat er continu metingen zijn in de drinkwaterbronnen. Er wordt alleen oppervlaktewater en grondwater gebruikt voor de productie van drinkwater dat aan hoge eisen voldoet. Daarnaast hebben de drinkwaterbedrijven uitstekende zuiveringen om schadelijke stoffen uit het water te halen. 
Toenemende vervuiling
Er zijn echter wel zorgen over de toenemende vervuiling van de primaire drinkwaterbronnen zoals rivieren. ‘Wanneer de bronnen meer vervuild raken, zal het steeds lastiger worden om met minimale inspanningen water te zuiveren tot drinkwater. De kosten voor het zuiveren van water zullen dan hoger worden. En dat is maatschappelijk niet verantwoord. Beter en goedkoper is om onze drinkwaterbronnen goed te beschermen en op te treden tegen vervuilers’, aldus Gerard Stroomberg van RIWA.