Ingrid de Bondt voorgedragen als nieuwe dijkgraaf waterschap Hollandse Delta

De Bondt was eerder gedeputeerde Verkeer, Luchtvaart en Grondzaken van de provincie Zuid-Holland en wethouder Verkeer, Milieu en Beheer Openbare Ruimte in Utrecht.De aanbeveling van de vertrouwenscommissie wordt in maart besproken in de Verenigde Vergadering. Dit is de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta die de aanbeveling dient te bekrachtigen. Vervolgens dient De Kroon mevrouw de Bondt officieel te benoemen. De vertrouwenscommissie bestaat uit een vijftal leden uit de Verenigde Vergadering.