Ook in 2017 was er veel aandacht voor 'big data' en slimme infrastructuur. (foto: Infratech).

Dinsdag 15 januari opende InfraTech 2019 officieel in Rotterdam Ahoy. Het thema is ‘Future Proof’ en uit de vele kennissessies blijkt dat infrastructuur in de toekomst veel dynamischer gaat worden. Voor het ontwerp en de realisatie kunnen inrichters en bouwers gelukkig beschikken over ‘high tech’ hulpmiddelen. Puntwolken, ‘artificial intelligence’, ‘smart reality’ worden in dagelijkse sessies uitgebreid besproken. In 2017 trok de beurs met 637 exposanten ruim 21.000 bezoekers. Dit jaar telt de beurs 650 exposanten.

Volgens directeur-Generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom vindt er al veel innovatie plaats in de sector. “Maar vooral op het gebied van samenwerking zijn nog stappen te zetten. Daarbij stak zij haar hand in eigen boezem: “Ik denk ook dat meer en snellere innovatie van de vraagkant – van ons dus – moet komen”, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat tijdens de officiële opening van de beurs.

De tweejaarlijkse InfraTech Innovatieprijs 2019 wordt op woensdag 16 januari om 10.30 uur uitgereikt door minister Cora van Nieuwenhuizen in het Rijkswaterstaat Paviljoen. Van de 67 inzendingen zijn negen innovaties genomineerd die gepitcht zullen worden. Het gaat onder meer om de PlasticRoad (KWS), de beweegbare fietsbrug van natuurlijke vezels (Strukton), opvang regenwater langs wegen (Bluebloqs) en het principe voor bouwen in uitwisselbare onderdelen (Provincie Noord-Holland).

Dynamischer werken
De maatschappij verandert steeds sneller en ook de bijhorende infrastructuur zal in de toekomst veel sneller moeten kunnen worden aangepast. Ook worden er steeds meer eisen gesteld, zoals op het thema circulair bouwen. Op InfraTech zijn veel kennissessies hieraan gewijd en laten exposanten zien hoe zij daar al oplossingen voor hebben bedacht.
Op de vakbeurs zullen ook veel nieuwe ICT-tools te zien zijn die GWW-ers kunnen gebruiken bij het aanbesteden, ontwerpen en realiseren van deze steeds complexer worden infra-projecten.

Dijkinnovaties
Dit jaar is ook het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) weer met een eigen stand aanwezig die aandacht vraagt voor de 50 kilometer dijkversterking die jaarlijks – tot 2050 – gerealiseerd moet worden. Innoveren is in dit geval geen luxe, maar pure noodzaak. Dijkversterkingen moeten sneller, slimmer en beter en het HWBP daagt de GWW-sector uit te komen met nieuwe ideeën. Ter inspiratie start donderdag 17 januari om 10.00 uur op de HWBP-stand een waterveiligheid tour langs stands van GWW-bedrijven die een innovatie voor dijkversterkingen hebben ontwikkeld. Denk aan Mourik met hun soil mix, JLD met hun dijkstabilisatoren, GMB met hun alliantiecontract samen met waterschap Rivierenland en Netics met hun omzetting van baggerspecie in duurzame zetstenen.

Hackaton voor beweegbare bruggen
Op het Rijkswaterstaat Paviljoen vindt ook een 2-daagse hackaton voor beweegbare bruggen plaats. Veertig deelnemers met diverse achtergronden gaan aan de slag voor het bedenken van innovatieve oplossingen voor het slim renoveren van de vele bruggen die de komende jaren moeten worden aangepakt. Aan het einde van de Hackaton, op woensdag 17.00 uur, worden de oplossingen gepitcht en is de prijsuitreiking aan het beste idee.

Themapleinen
Om samenwerking te bevorderen en kennisdeling te stimuleren zijn er tal van pleinen op Infratech 2019. Ieder plein heeft zijn eigen programma en thema’s. Rijkswaterstaat pakt heel groot uit met een groot plein in Hal 6 waar aandacht wordt gevraagd voor verschillende actuele infrastructurele vraagstukken. Zo werkt Rijkswaterstaat met ‘smart mobility’ aan veiliger verkeer, betere bereikbaarheid en leefomgeving. Verder laat Rijkswaterstaat zien hoe ze de infrastructuur steeds meer circulair maakt en hoe, in een alliantie met de waterschappen, wordt gewerkt aan de bescherming tegen overstromingen. Andere themapleinen zijn van provincies, gemeenten, GWW-sector, Geobusiness, Ingenieursplein, Tunnel, Smart mobility, modern straatwerk (VMS).

Over InfraTech
InfraTech 2019 vindt plaats van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 januari plaats in Ahoy in Rotterdam. De beursvloer gaat iedere dag om 10.00 uur open en sluit om 18.00 uur. Alleen op woensdag is de beurs tot 21.00 uur open.

Meer bezoekersinformatie over exposanten en kennissessie op www.infratech.nl