Informatiepunt Leefomgeving live

Burgers en bedrijven kunnen na de invoering van de Omgevingswet informatie opvragen bij een digitaal loket (illustratie: I&M)

Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is sinds 30 maart live. Het IPLO is bedoeld voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. De lancering van het informatiepunt is een belangrijke stap in de transitie naar de Omgevingswet in 2022.

Het IPLO bundelt informatie over de uitvoering van de Omgevingswet met de kennis van Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, Helpdesk Bouwregelgeving én Helpdesk Water. De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Professionals bij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties vinden informatie over de omgevingswet voortaan op een centraal punt. Ook de afhandeling van vragen gaat in de loop van 2021 via het IPLO verlopen.

Invoeringsdatum

De Tweede Kamer stemde eind december 2020 in met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Minister Ollongren en de bestuurlijke partners, waaronder de Unie van Waterschappen, hebben er vertrouwen in dat de Omgevingswet op 1 januari 2022 op ‘zorgvuldige en verantwoorde wijze’ kan ingaan. Volgens hen is de wet- en regelgeving nagenoeg klaar en kan ook de bouw van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden afgerond. De Eerste Kamer twijfelt of dat haalbaar is. Het nieuwe parlement zal dit voorjaar een definitieve invoeringsdatum vaststellen.

Gemeentes

Veel wethouders van gemeentes (37%) pleitten half februari voor uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Vooral bestuurders van kleinere gemeenten zijn kritisch. Naast het digitale stelsel (dso) en de financiën wordt de uitvoering lastig door corona. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en de Wethoudersvereniging.