Indonesie verkent Nederlands kustbeheer voor aanpak overstromingen Java

Dit wordt in Nederland bijvoorbeeld toegepast in onze wetlands (kwelders) in de Waddenzee.  Indonesië kampt steeds vaker met overstromingen, zoals langs de kust van Noord Java. Hier staat de veiligheid van miljoenen inwoners op het spel.
Ook de bestuurlijke kant van ons kustbeheer, is een belangrijk onderwerp tijdens het bezoek. Daarom spreekt de delegatie naast de deskundigen van Deltares, Wetlands International en Ecoshape, ook met Deltacommissaris Wim Kuijken en verschillende ministeries.
Niet alleen de harde traditionele keringen
Indonesië wil voor haar kustverdediging niet alleen harde traditionele keringen maar ook duurzame natuurlijke oplossingen. Belangrijk daarvoor is om lokale autoriteiten en bevolking bij de plannen te betrekken. 
Verschillende  delen van Indonesië hebben al lange tijd last van een sterk eroderende kust. Dit wordt vaak veroorzaakt door ondoordacht gebruik, zoals het wegkappen van mangrovebossen voor bijvoorbeeld de aanleg van visvijvers, en daarnaast door hoge golven en zeespiegelstijging. De erosie verloopt snel met tientallen meters per jaar en in extreme gevallen soms meer dan 100 meter per jaar. Dat heeft ingrijpende consequenties voor de kustveiligheid, het ecosysteem en voor de visserij, een belangrijke bron van inkomsten. 
Bouwen met de natuur
Enkele voorbeelden van Bouwen met de natuur in Nederland zijn het project ‘Ruimte voor de Rivier’, de kwelders van de Waddenzee en de Zandmotor in Kijkduin. Deze projecten worden tijdens het bezoek bezocht. De Nederlandse voorbeelden bieden ook voor het buitenland mogelijkheden voor economisch duurzame veiligheid. Wetlands International, Deltares en het Indonesische ministerie van Marine Affairs and Fisheries hebben al proefprojecten op Java gestart om mangrovebossen langs de kust te herstellen. Deze projecten zijn bijzonder succesvol en laten zien dat dit zeker één van de oplossingen kan zijn voor herstel van de Indonesische kust
Naar de Bedrijvenregister vermelding van Deltares

(Persbericht Deltares, maart 2014)