Indonesië en Nederland lanceren initiatief grootschalig kustherstel Java

Het kustverdedigingsproject in Java is volgens de betrokken partijen een van de meest toonaangevende initiatieven van het ‘Bouwen met de Natuur Innovatieprogramma’ van Ecoshape. Daarbij gaat het onder meer om de Stichting Wetlands International die het project namens Ecoshape in Indonesië coördineert. Dat gebeurt in samenwerking met de Indonesische regering, adviesbureau Witteveen + Bos, Deltares, Wageningen Universiteit & Research Centrum, UNESCO-IHE, Boskalis en Van Oord, de lokale bevolking en de lokale overheid. 
Duurzame oplossingen
Deze publiek-private samenwerking richt zich volgens de initiatiefnemers op waterbouwkundige oplossingen die aan de eisen van de samenleving voldoen en zoveel mogelijk nieuwe kansen creëren voor de natuur. De samenwerking maakt de overgang van puur traditionele keringen zoals dijken naar duurzame oplossingen die werken met de natuur mogelijk, bijvoorbeeld door bescherming van mangrovebossen en kwelders. Deze oplossing blijkt volgens hen vaak goedkoper en  beter voor de lokale economie en het milieu door duurzame visserij en CO opslag.
Miljarden verliezen
Veiligheid
Het vijf jaar durende programma richt zich op de meest aangetaste stukken kustlijn in het district Demak in Noord-Java en is het vervolg op een succesvol pilotproject. De verwachting is dat in Demak de zeespiegelstijging zal leiden tot overstromingen van wel 6 kilometer landinwaarts in 2100; 14.700 hectare land kan dan onderlopen en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de veiligheid van meer dan 70.000 mensen naast het verlies van 6.000 hectare kweekvijvers.
Doorlatende dammen
De partners zullen een 9 kilometer strook van sediment doorlatende dammen bouwen met technieken die ook in de kwelders van de Waddenzee toegepast worden. Hiermee winnen ze verloren land terug wat tot herstel van het mangrovebos leidt. Tegelijkertijd levert het initiatief mangrove-vriendelijke visvijvers en alternatieve duurzame vormen van inkomsten op zodat nieuwe kap van mangroves wordt voorkomen en de economie optimaal profiteert van de natuur.
Landschapsplanning
De lange termijn doelstelling van deze privaat-particuliere samenwerking is om kustmanagers van overheden zowel als de particuliere sector in Indonesië maar ook in andere delen van de wereld te inspireren om de Bouwen met de Natuur aanpak in te bedden in beleid en landschapsplanning.
VN Wereld conferentie
Wetlands International promoot de Bouwen met de Natuur aanpak onder meer tijdens Derde VN Wereld Conferentie voor Rampenbestrijding die van 14-18 maart 2015 plaatsvindt in de stad Sendai in Japan, waar een nieuw tienjarig verdrag zal worden gesloten. Het verminderen van risico’s door beter beheer en herstel van natuur is voor de eerste keer een centraal thema in deze conferentie.