Na het hoogwater van vorige week bleef in de Noordwaard een zee van plastic achter. (foto: Twitter).

Vanwege storm en springtij stroomde vorige week de ontpolderde Noordwaard  bij Werkendam vol water. De dijken naar het gebied van circa 4450 hectare zijn tot 2 meter boven NAP. Als het water hoger komt, stroomt het automatisch de polder in. Tijdens het hoogwater van vorige week bereikte de waterstand ruim 2,40 meter en liep de polder voor het eerst sinds de oplevering in 2015 vol. Een week later is het meeste water doorgestroomd, maar is een zee aan plastic achtergebleven.

De Noordwaard werd in 2015 ontpolderd in het kader van project Ruimte voor de Rivier. Rivierdijken werden gedeeltelijk afgegraven en er werden terpen aangelegd. Dankzij die nieuwe infrastructuur kunnen hoge afvoeren op de grote rivieren worden opgevangen. Het water stroomt dan vanuit de Nieuwe Merwede door de Biesbosch naar het Hollandsch Diep. En dat zorgt ervoor dat het water in Gorinchem en Dordrecht minder hoog tegen de rivierdijken staat. Volgens Rijkswaterstaat kan de verlaagde waterstand in Gorinchem oplopen tot een verschil van 30 centimeter.

Vrijwilligers

Inmiddels is het peil weer gedaald en is duidelijk wat de rivier heeft meegebracht. Afval en vooral veel plastic. Er zijn nu tal van initiatieven om het plastic op te ruimen voordat het nieuwe broedseizoen begint. Zo meldt Omroep Brabant dat de initiatiefnemers van de opruimactie Biesbosch Schoon worden bedolven onder aanmeldingen van vrijwilligers.

Ruimte voor de Rivier

De Noordwaard is een van de icoonprojecten van het programma Ruimte voor de Rivier. Het project werd in 2015 opgeleverd. Het ontpolderen van de Noordwaard is in 2009 gestart en in vijf jaar tijd werd een deel van de Noordwaard opnieuw ingedeeld en gewijzigd van een binnendijks naar een buitendijks gebied. In het midden is zo een doorstroomgebied ontstaan om bij hoogwater de doorstroom van grote hoeveelheden rivierwater naar zee mogelijk te maken. Daartoe zijn in- en uitstroomopeningen gemaakt, door dijken gedeeltelijk af te graven.