Op 4 Januari 2021 is professor Kees Smolders op 90-jarige leeftijd overleden. Smolders was een pionier op het gebied van membraantechnologie. Hij werkte van 1969 tot 1991 als hoogleraar aan de huidige universiteit in Twente.

In een in memoriam op de website van de Universiteit Twente is te lezen dat hij als hoogleraar in de grensvlak- en colloïdchemie begon. Als een van de eersten in Nederland ging hij aan de slag met membranen. Het onderzoek naar membranen, dat hij meer dan 50 jaar geleden begon, wordt nog steeds zeer nadrukkelijk voortgezet binnen het huidige cluster Membrane Science and Technology (MST).

Hij werkte als een van de eerste hoogleraren samen met het bedrijfsleven en was betrokken bij de oprichting van X-Flow.  Smolders was erelid van de European Membrane Society en begeleidde in zijn tijd als hoogleraar bijna veertig promovendi. Na zijn emeritaat in 1991 bleef hij nauw betrokken bij zijn oude vakgroep.