ILT experimenteert met drone-inspecties op grondopslag

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 27 oktober een drone-inspectiedag georganiseerd. De drone-inspecties, uitgevoerd bij een opslagfaciliteit voor grond en een plaats waar grootschalig grond is toegepast in het noorden van het land, leverden volgens de ILT waardevolle informatie op over het gebruik van drones bij grondinspecties. De betrokken bedrijven gaven daarvoor toestemming.

Er werden onder meer zogeheten ‘mapping’-vluchten uitgevoerd. De drone vliegt dan gedurende een bepaalde tijd volgens een vastgesteld patroon/raster voortdurend over de inrichting. Tijdens een dergelijke mapping worden hoogtes, oppervlaktes, hellingshoeken e.d. nauwkeurig in beeld gebracht en gerapporteerd. Zo kan de ILT metingen uitvoeren op de diverse aanwezige partijen grond en deze metingen worden vergeleken met de beschikbare documentatie.

Conflict beslechten
Ook voerde de ILT vluchten uit over een grootschalige toepassing van grond (tussen de 200.000 en 400.000 kuub). Dit leverde informatie op over het ontwerp, het terreinoppervlak, de afmetingen en hoeveelheden van de toepassing. Al eerder heeft een dronevlucht van de ILT een conflict over de hoeveelheid grond en bouwstoffen kunnen beslechten tussen een omgevingsdienst en de eigenaar. Ook met de gegevens van de drone-inspectiedag op 27 oktober wil de ILT dit doen.

Onderscheid tussen verschillende soorten grond
Met behulp van een multi-spectraal camera, die verschillen kan zien op basis van verschillende golflengten van elektromagnetische straling, kan de ILT onderzoek doen naar het bepalen van de korrelgrootte (textuur) van een partij grond. Daardoor kan onderscheid worden gemaakt tussen bijvoorbeeld zand, leem en klei. Ook de samenstelling van de grond kan worden gecheckt op basis van beschikbare documentatie. Drone-inspecties vergroten volgens de ILT toekomstige inspectiemogelijkheden om ‘informatiegestuurd te inspecteren met maximaal maatschappelijk effect’.