schepen
Foto: ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is dit najaar gestart met extra toezicht op lozing van sanitair afvalwater door zeeschepen in Nederlandse zeehavens. Er is speciale aandacht voor internationale veerboten, cruiseschepen en werkschepen omdat daar veel personen aan boord zijn. Inmiddels zijn zestien schepen geïnspecteerd. Vijf daarvan waren in overtreding en hebben een waarschuwing gekregen.

De overtreders loosden afvalwater in de haven terwijl de zuiveringsinstallatie aan boord het afvalwater onvoldoende zuiverde. Dit bleek uit analyse van monsters van het gezuiverde afvalwater en controle op de aanwezige certificaten van de zuiveringsinstallaties. Deze schepen worden binnenkort nogmaals gecontroleerd. Zes andere schepen mogen, gelet op de kwaliteit van hun zuiveringsinstallatie, ook niet in de havens lozen. Deze schepen slaan het gezuiverde afvalwater aan boord op en lozen het op zee buiten de twaalfmijlzone.

Specifieke regels in Nederlandse havens

Sanitair afvalwater mag op volle zee onbehandeld worden geloosd, maar in de Nederlandse havens en toegangsvaarwegen tot die havens gelden andere regels. Zeeschepen mogen alleen afvalwater in de haven lozen als dat in voldoende mate gezuiverd is. Voor ‘zwart’ afvalwater (uit toiletten) en ‘grijs’ afvalwater (uit badkamers, wasmachines en keukens) gelden specifieke regels en moet de waterzuiveringsinstallatie onder meer vervuilende stoffen filteren en de zuurtegraad terugbrengen.

Certificaten en monsters

Bij de inspecties door de ILT wordt onder meer gekeken naar de certificaten van de zuiveringsinstallaties. Verder beoordelen inspecteurs hoe het onderhoud wordt uitgevoerd en hoe aan boord wordt omgegaan met de behandeling en opslag van het sanitair afvalwater. Om vast te stellen of de zuivering voldoet aan de eisen, worden monsters genomen van het gezuiverde afvalwater.

Voorlichting aan rederijen

Naast de controles geeft de ILT ook voorlichting aan rederijen en agenten om meer bekendheid te geven aan de (Nederlandse) regels voor het lozen van afvalwater. Vooral voor ‘grijs’ afvalwater ziet de inspectie dat niet altijd voldoende bekend is wat de regels zijn. Dit komt omdat vanuit de internationale regelgeving hiervoor geen lozingsvoorschriften gelden.