IF Technology onderzoekt collectieve warmtevoorziening Vliegkamp Valkenburg

IF Technology gaat in opdracht van drinkwaterbedrijf Dunea en woningcorporatie Dunavie onderzoek uitvoeren naar een collectieve warmtevoorziening voor te ontwikkelen nieuwbouwwoningen op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Hierbij gaan de partijen mogelijk gebruikmaken van thermische energie uit een drinkwaterleiding van Dunea.

In 2008 werden de nieuwbouwplannen voor 5000 woningen op Vliegkamp Valkenberg in Katwijk bekend gemaakt. Aanvankelijk zouden de woningen warmtepompen krijgen om energie op te wekken. De betrokken partijen vragen zich echter af of dit de meest duurzame oplossing is. Daarom onderzoekt IF Technology in opdracht van Dunea en Dunavie de aanleg van een collectieve warmtevoorziening. “Hierbij kunnen we mogelijk gebruikmaken van thermische energie uit de drinkwaterleiding van Dunea”, zegt Gerwen van der Linden, vastgoed adviseur, innovatie en duurzaamheid van Dunavie. “Met behulp van een warmtepomp kunnen we de temperatuur uit de leiding verhogen van 20 tot 40 graden Celsius. En dat is precies de temperatuur die de nieuwbouwwoningen nodig hebben.”

Warmterotonde
Daarnaast kijken de partijen naar een mogelijke aansluiting op de warmterotonde Zuid-Holland. Een bekend voorbeeld van een groot warmtenet is restwarmte vanuit de industrie in het Rotterdamse havengebied die weer wordt herverdeeld. Ook onderzoeken de partijen de mogelijkheid om bestaande woningen aan te pakken. “De bestaande woningen hebben 80 graden Celsius nodig en leveren 40 graden terug. Dat is perfect voor de nieuwbouwwoningen. Zo kunnen wij met één warmtestroom twee keer zoveel huizen verwarmen”, stelt Van der Linden.

Eerste fase
Van der Linden verwacht dat de eerste fase van het onderzoek in juni 2018 is afgerond. Dan moeten de ruimtelijke consequenties van het warmtenet in kaart zijn gebracht. Verder moet het duidelijk zijn in hoeverre de kosten en baten van de oorspronkelijke plannen zich verhouden met de nieuwe ideeën. De aansluitkosten op het warmtenet bedragen per woning ongeveer 3000 tot 6000 euro, terwijl een warmtepomp per woning minimaal 15.000 euro (zonder subsidie) kost. De bouw van de eerste 200 woningen kan in 2020 van start gaan.

Lees hier het persbericht