Ierland: Kersvers nationaal waterbedrijf Irish Water in opspraak

In Ierland gaan burgers voor het eerst betalen voor hun waterverbruik. In het land worden in totaal 1 miljoen watermeters geïnstalleerd. Het bedrijf Irish Water, een samenvoeging van 34 regionale waterautoriteiten, is onderdeel van het commerciële, nationale energiebedrijf Bord Gais. Voor die structuur is gekozen omdat het nieuwe waterbedrijf zo kan profiteren van de systemen en processen van het energiebedrijf. De verontwaardiging dat er nu geld is uitgegeven aan consultants die juist advies zouden hebben gegeven over systemen en processen is dan ook groot. 

Protesten
In Dublin leidt de oprichting van het nationale waterbedrijf tot protesten. De installatie van watermeters is zelfs tijdelijk opgeschort. Volgens de Ierse overheid moet schaalvergroting en het beprijzen van water leiden tot een verbetering van de drinkwaterkwaliteit. De grootste bedreiging van het drinkwater in Ierland, dat grotendeels wordt gemaakt uit oppervlaktewater,  is de e-coli-bacterie. Het aantal meldingen van besmettingen moet, volgens milieu-autoriteit Environmental Protection Agency (EPA), drastisch worden verminderd.


Protest in Dublin tegen de plaatsing van watermeters.

Meer problemen verwacht
Trevor Haslett, voormalig waterdirecteur van het Noord-Ierse waterbedrijf Northern Ireland Water, voorspelt in een opiniestuk in de Irish Times dat Irish Water nog heel wat problemen zal krijgen. Hij adviseert het bedrijf te leren van andere nationale waterbedrijven, zoals Northern Ireland Water. Volgens Haslett kunnen semi-publieke waterbedrijven minder snel beslissingen nemen over noodzakelijke investeringen. Hij voorziet dan ook problemen omdat Irish Water na beprijzing meer kwaliteit aan de consument zal moeten gaan leveren, aan Europese kwaliteitsregels moet voldoen en de infrastructuur op peil moet brengen. Ook investeren in afvalwatersystemen is noodzakelijk om forse Europese boetes te voorkomen. Voor Irish Water is deze penibele start dus slechts het begin.