Huub Hieltjes benoemd als waarnemend burgemeester Kapelle

Huub Hieltjes (1965) is op 4 december door de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, Han Polman, benoemd als waarnemend burgemeester van Kapelle. Hij volgt de heer A.B. (Anton) Stapelkamp op, die burgemeester wordt van de gemeente Aalten per 22 december 2017. De benoeming van Hieltjes gaat in op 1 januari 2018.Sinds 2009 is Hieltjes namens de VVD lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. In 2017 vervulde hij een half jaar de rol van waarnemend dijkgraaf.

DELEN