Hulpdiensten voorkomen grote milieuschade door snel ingrijpen bij megamestlek

Hulpdiensten hebben door snel ingrijpen bij een groot mestlek in Didam grote schade aan het milieu voorkomen. Door de harde wind klapte een mestzak waarbij een deel van de mest in de nabijgelegen bermsloot van de A18 is gestroomd. De geknapte mestzak had een inhoud van 800.000 liter.

Een klein deel van de uit de zak gelopen mest is in de bermsloot gestroomd. Het grootste deel kwam terecht op het terrein van de boerderij. Doordat medewerkers van het waterschap Rijn en IJssel snel ter plaatse waren kon de bermsloot snel worden afgedamd.

Twee tijdelijke bermdammen aangebracht
De mest is geïsoleerd met twee tijdelijke bermdammen op een traject van ongeveer 100 meter. De mest is niet richting andere watergangen gestroomd. Het waterschap ziet erop toe dat de sloot weer helemaal schoongemaakt wordt. De opruimactie op het land wordt gecoördineerd door de omgevingsdienst.

Medewerkers van het Waterschap waren volgens De Gelderlander vanmorgen druk bezig op en om de boerderij in Didam. Met meetapparatuur controleerden ze onder meer het zuurstofgehalte van de bermsloot. Ook de komende dagen zullen ze dat blijven doen, om de impact van het mestlek op de natuur in de gaten te houden.

Het is niet de eerste keer dat het waterschap met een vergelijkbaar probleem is geconfronteerd. Zo ontving het waterschap tijdens de storm in februari 2017 een melding dat er in Aalten een mestsilo knapte Hierbij stroomde naar schatting ongeveer 2000 m3 mest in een watergang die uitkomt in de Schaarsbeek