Huib Bakker nieuwe directeur FOM-instituut AMOLF

Bakker was vanaf 1 september 2015 al interim-directeur. Bakker (1965) is wereldwijd bekend als expert in het onderzoek van de eigenschappen van water in wisselwerking met ionen, (bio)moleculen, en oppervlakken. Deze interacties spelen een cruciale rol in vele biologische en chemische systemen, bijvoorbeeld in de vouwing van eiwitten en in het transport van ionen langs en door membranen. Bakker ontwikkelde speciale niet-lineaire spectroscopische technieken waarmee het mogelijk is om de beweging en structuur van water in dit soort complexe systemen te bepalen. De nieuwe inzichten die hij daarmee verkreeg vinden toepassingen in de voedingsindustrie, energieopslag en waterzuivering.