Hugo Gastkemper: Benchmark nuttig houden

“Benchmarken van de riolering begon in 2000 met een initiatief van Haarlemmermeer, Rotterdam, Heerenveen, Smallingerland, Amsterdam en Deurne, omdat zij nieuwsgierig waren naar hun prestaties in onderlinge vergelijking. Na vele rondes is het instrument doorontwikkeld tot waar we nu zijn: van kleinschalig naar deelname van vrijwel alle gemeenten, van vrijwillig naar semi-verplicht, van leren naar verantwoorden, van intern naar extern gericht, van een bescheiden rapportje naar een boekwerk met aanzien, en van weinig naar veel gegevens.”
“In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat de volgende benchmark in 2016 plaatsvindt, dus het is tijd om de balans op te maken. Benchmarking beoogt de doelmatigheid te vergroten, maar hoe doelmatig is de benchmark zelf? Waar zitten de kansen voor de benchmark? En wat mag achterwege blijven? Ik nodig iedereen uit om in de RIONED LinkedIngroep op deze vragen te reageren.”
“Ik geef mee dat ook de stuurgroep binnen RIONED nadenkt over varianten en dilemma’s, zoals:

  • Minder vaak wellicht? Zo hard gaan de ontwikkelingen niet, maar de Tweede Kamer lijkt het logisch te vinden dat de sector elke drie jaar de staat van het stedelijk waterbeheer publiek maakt.
  • Als visitekaartje namens de hele sector is de benchmark zeer waardevol gebleken. Leggen we daar voortaan de prioriteit?
  • Het door professionals leren van de benchmark ondergeschikt maken aan de verantwoording aan de raad of aan de burger? Dit zou kunnen betekenen dat de benchmark sterk verkleind wordt tot enkele indicatoren.
  • Benchmarken van samenwerkingsregio’s i.p.v. individuele gemeenten? Met integratie van de zuiveringstaak van de waterschappen en slechts een beperkt aantal gegevens/indicatoren per individuele gemeente.
  • Dankzij het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water kan de gegevensverzameling voor gemeenten eenvoudiger en (groten)deels geautomatiseerd. Willen we dan meer en diepgaander en uitvoeringsgerichter (technische) gegevens uitvragen, zodat de benchmark interessanter wordt voor de rioleringsbeheerder zelf?
Kenmerkend voor benchmarking zal blijven dat RIONED namens de VNG gegevens verzamelt en algemene vergelijkingen en rapportages maakt. Interpreteren, concluderen en verbeteren doet de gemeente. Leren doe jezelf; dat kan een ander niet voor je doen.
Discussieer mee in de LinkedIn RIONED groep