Het Amerikaanse leger biedt hulp tijdens de overstromingen (foto: Wikimedia Commons).

De overstromingen in Texas hebben tot dusver aan acht mensen het leven gekost en veroorzaken voor miljarden schade in de miljoenenstad Houston. In een paar dagen tijd valt er in het gebied net zoveel regen als in een heel jaar in Nederland. Schade lijkt sowieso onvermijdelijk, maar met een breed scala aan maatregelen zou de schade minder groot zijn geweest, stelt hoogleraar watermanagement Jeroen Aerts van de Vrije Universiteit in Amsterdam in het NOS-journaal.

Aerts is net terug van een werkbezoek aan Houston en constateert dat grote waterveiligheidsprojecten de afgelopen jaren niet van de grond zijn gekomen. Zo was het een optie geweest om de baai die aan de Mexicaanse golf grenst, af te sluiten van de zee en zo de stad te beschermen. Nu wordt het zeewater opgestuwd en kunnen de rivieren hun overtollige water nergens kwijt. Verder gelden er in Texas geen wettelijke veiligheidsnormen, waardoor de dijken lager zijn en er minder pompcapaciteit beschikbaar is.

Maatregelen
Volgens Aerts zouden grootschalige programma’s als ‘Ruimte voor de Rivier’ en meer groen in de stad ook verschil kunnen maken. ‘Daarnaast is het rioleringssysteem niet berekend op hevige regenval en zou het in zijn geheel moeten worden vervangen’, stelt de Nederlandse hoogleraar. ‘Een kostbare aangelegenheid, maar minder kostbaar dan de schade die nu is ontstaan’, aldus Aerts. Nederlanders staan in de Verenigde Staten goed bekend als het gaat om watermanagement. Aerts verwacht dan ook dat Nederlandse waterexperts zullen gaan helpen.

Geen verplichte evacuatie
De problemen in Houston zijn nog niet voorbij. Er wordt nog veel meer regen verwacht. De stad staat nu deels onder water en 30.000 mensen zijn ondergebracht in de noodopvang. De burgemeester heeft niet besloten tot evacuatie en dat betekent dat er nu nog steeds mensen in hun huizen opgesloten zitten. Volgens correspondent Wouter Zwart is de evacuatie is een politiek spel. ‘In 2005 is er na de orkaan Rita geëvacueerd, waarbij duizenden mensen tegelijk de weg opgingen. Daardoor ontstond chaos en kwamen er 140 tot 150 mensen om. Het dilemma voor de autoriteiten was dus enorm. ‘