Horeca niet blij met dijkverzwaring Dordt

“Momenteel valt de overlast nog wel mee”, vertelt Ewout Faase van Herberg De Kop Van ‘t Land. “Maar als ze straks voor onze zaak aan de dijk gaan werken, dan heeft dat zeker consequenties. We zijn dan moeilijker bereikbaar. We overwegen om tijdelijk dicht te gaan of ergens anders tijdelijk een pop-up restaurant te starten.”

Het Waterschap Hollandse Delta erkent het probleem: “Maar overlast is onvermijdelijk. We doen er van alles tegen; we leggen zelfs tijdelijke wegen aan voor zandtransport. Op die manier verminderen we de overlast voor de horeca”, vertelt Johan van Nieuwehuijzen.

Minder bereikbaar
Huiskamercafé Fluitekruid ligt naast de herberg op de Zeedijk. “We hebben begrip voor de verzwaring, maar zien er wel tegen op”, vertelt eigenaar Froukje Scholten. “Ook wij vrezen straks minder bereikbaar te zijn. We overwegen een tijdelijke sluiting, mits we financieel worden gecompenseerd.”
Het gaat om dijken langs de Dordtsche Kil, de Beneden Merwede en het Wantij, een zijrivier van de Merwede. Waterschap Hollandse Delta besteedt er enkele tientallen miljoenen euro’s aan. Het gaat vooral om de verbreding van dijken en niet om verhoging.
Grote klussen
In de praktijk worden dijken ongeveer eens in de vijftig jaar aangepakt”, vervolgt hij. “We houden regelmatig een soort APK-keuring van alle waterkeringen in ons werkgebied en er rollen er dan altijd een paar uit waaraan iets moet gebeuren. Maar nu zijn we bezig met tien hele grote klussen.”
Door aanscherping van de normen (het aanvaardbaar overstromingsrisico is opgehoogd van eens in de 2000 naar 10.000 jaar) is drie miljard euro uitgetrokken voor de versterking van waterkeringen. En daarvan gaat volgens de heemraad ongeveer tien procent naar de zuidelijke helft van Zuid-Holland, het werkgebied van Waterschap Hollandse Delta.