Hoogwateroefening in Limburg-Noord

Door het treffen van veiligheidsmaatregelen, zoals dijken en (mobiele) kades worden inwoners in het stroomgebied van de Maas steeds beter beschermd tegen het hoge water, stelt waterschap Peel en Maasvallei. Tegelijkertijd hebben deze maatregelen tot gevolg dat, als er wat mis gaat (denk bijvoorbeeld aan een dijkdoorbraak), de gevolgen zich sneller kunnen manifesteren en ernstiger kunnen zijn. Om goed voorbereid te kunnen zijn op dergelijke calamiteiten is het belangrijk dat de samenwerking tussen verschillende disciplines wordt opgezocht, in het bijzonder de disciplines die niet dagelijks met elkaar samenwerken.
Doelstellingen
Waterkracht is volgens het waterschap méér dan het organiseren van een vierdaagse oefening. Eén van de hoofddoelstellingen van Waterkracht is het ‘stimuleren en intensiveren van de samenwerking tussen waterbeheerders, gemeenten, Ministerie van Defensie, de Veiligheidsregio en diverse crisispartners’. Dit doel proberen de partners te bereiken door de oefening sámen voor te bereiden. Tijdens de voorbereiding maken de partners bijvoorbeeld gebruik van elkaars kennis, kwaliteiten en faciliteiten. Daarnaast wordt het Rampenbestrijdingsplan Hoogwater en het leveren van militaire bijstand van Ministerie van Defensie beoefend. Tot slot dient Waterkracht om inwoners en organisaties bewust te maken van de risico’s die een hoogwatersituatie, ondanks alle getroffen veiligheidsmaatregelen, met zich mee kan brengen. Waterkracht maakt hen bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en stimuleert hen in hun zelfredzaamheid.
Oefengebied
De oefening vindt plaats in het beheergebied van waterschap Peel en Maasvallei; dat wil zeggen het stroomgebied van de Maas van Maasgouw tot en met Mook en Middelaar. Het ‘fysieke’ deel van de oefening, zoals het opbouwen van waterkeringen, is beperkt tot de gemeente Venlo, specifiek tot het gebied tussen het Wilhelminapark en Medisch Centrum VieCuri. Dit is een gebied van ongeveer twee kilometer, waarin zich onder meer de Maasboulevard bevindt, een nieuw deel van het stadscentrum van Venlo.