Hoogleraar Bas Jonkman halfjaar naar Texas

Bas Jonkman, Hoogleraar Integrale Waterbouwkunde aan de TU Delft, gaat vanaf eind 2022 voor een half jaar onderzoek doen naar overstromingsrisico’s en stormvloedkeringen in Texas bij de A&M University. Op deze manier gaat hij meewerken aan een betere bescherming van de Texaanse kust. “Net als New Orleans heeft ook Texas regelmatig te maken met orkanen, maar in tegenstelling tot New Orleans is Texas vrijwel onbeschermd.”
De samenwerking met Texas begon voor Jonkman al zo’n 10 jaar geleden. Sinds het bezoek van een Texaanse professor hebben al tientallen afstuderende studenten, projectgroepen en promovendi van TU Delft de problematiek in Texas bestudeerd en in kaart gebracht. Behalve naar de kustlijn rond Galveston gaat hij ook kijken naar het verder gelegen Houston, dat als verstedelijkt gebied vooral te maken heeft met overstromingen door regenval.

Kennisuitwisseling

Ook voor Nederland is het interessant om te volgen voor welke oplossingen en welke materialen wordt gekozen, aldus Jonkman. Daarom is ook Rijkswaterstaat heel actief betrokken in een partnerschap met hun Amerikaanse collega’s en gaan mogelijk mensen van RWS meedraaien in het project. Jonkman gaat zowel kennis ophalen als brengen.

Extreme weersomstandigheden

“Het is interessant om te onderzoeken welke oplossingen je kiest in omstandigheden die extremer zijn dan in Nederland. In Texas hebben mensen relatief weinig bescherming van dijken, maar bouwen ze wel op palen, hebben de inwoners een verzekering en werken ze met evacuatieplannen. Zij willen nu meer doen aan bescherming. Aan de andere kant gaan wij in Nederland ook meer nadenken over andere zaken, zoals aangepast bouwen”, zegt Jonkman tegen het Expertise Netwerk Waterveiligheid.