Hoogheemraadschap van Rijnland versterkt 100 km ‘meest risicovolle’ dijken

Alle dijken in Rijnlands werkgebied zijn vijf jaar geleden getoetst. Daaruit is gebleken dat in totaal 230 kilometer aan dijken verbreed en/of verzwaard moeten worden. Hiervan is 130 kilometer aangemerkt als risicovol, omdat de gevolgen van een overstroming in deze gebieden voor de inwoners en de economie ingrijpend zijn. Op dit moment zijn de eerste honderd kilometer gereed.

Impact op omgeving
Een groot deel van het Rijnlands gebied ligt onder de zeespiegel. Er wonen, werken en recreëren 1,3 miljoen mensen. Het is geen eenvoudige opgave om werkzaamheden aan dijken uit te voeren in een dichtbevolkt gebied. Hoogheemraad Thea de Roos-van Rooden, portefeuillehouder van het programma Veiligheid: “Grootschalige werkzaamheden kunnen enorme invloed hebben op de leefomgeving als voor je deur of in je achtertuin een dijk ligt die met veel klei opgehoogd en verbreed moet worden. Niet iedereen was daarom altijd even blij met onze plannen, ondanks onze taak te zorgen voor droge voeten. We hebben de afgelopen jaren veel maatwerk verricht door de persoonlijke belangen van bewoners te betrekken bij de besluitvorming.”  
Andere aanpak
Als de meest risicovolle dijken straks op orde zijn, is een grote achterstand ingelopen. “De werkzaamheden aan de dijken die na 2016 overblijven, zijn over het geheel genomen minder ingrijpend; voor die dijken geldt dat ze voornamelijk teruggebracht worden naar de oorspronkelijke hoogte en breedte. De uitvoering van de werkzaamheden vallen zoveel mogelijk samen met die van andere overheden; Ook de provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat hebben vaak een opgave in het gebied.”, aldus Thea de Roos- van Rooden.