Hoogheemraadschap van Rijnland brengt verdamping in kaart met lysimeter

De lysimeter opstelling verzamelt naast verdamping ook aanvullende gegevens over de hoeveelheid neerslag, wind en bodemvocht. Deze data wordt vervolgens telemetrisch ontsloten. In waterbalansstudies is de actuele verdamping vrijwel altijd de grootste verliespost, terwijl gegevens over verdamping essentieel zijn voor talloze vraagstukken op het gebied van water. Bovendien zijn met de beschikbaarheid van voldoende water grote commerciële belangen gemoeid, zoals drinkwatervoorziening, landbouw et cetera.

Onzichtbaar waterverlies

Rijnland heeft in totaal drie Eijkelkamp lysimeteropstellingen aangeschaft om belangrijke informatie te meten voor het waterbeheer. Met name het meten van de verdamping, geeft een extra dimensie aan de manier waarop Rijnland het water kan beheren, zegt hoogheemraad Sjaak Langeslag. “Wij konden al zien hoeveel water er binnenkomt door regen, sneeuw en hagel en hoeveel water ons gebied verlaat via onze stuwen, sluizen en gemalen. Het onzichtbare waterverlies door verdamping konden wij niet goed in kaart brengen. Met de lysimeter kan dit nu wel.” 

Inzicht waterbalans

Met de beschikbare data krijgt het hoogheemraadschap beter zicht op de werkelijk af te voeren hoeveelheid water bij een bepaalde neerslag. Rijnland loopt daarmee naar eigen zeggen voorop in waterwerkend Nederland. Aan de hand van alle data kan het hoogheemraadschap eerder anticiperen op veranderende weersomstandigheden in relatie tot de waterhuishouding. Eerder werd in Cabauw de eerste lysimeter geplaatst voor een verdampingsproject.