Hoogheemraadschap van Delfland herstelt drie dijken voor nieuw droogteseizoen

Het Hoogheemraadschap van Delfland herstelt momenteel drie dijken in het beheergebied. Na de langdurige droogte van vorig jaar bleek de schade aan de grasmat en scheurvorming zodanig dat schadeherstel via de reguliere manier (opvullen van scheuren met klei) geen zin zou hebben.

Daarom pakt het Hoogheemraadschap het bij deze dijken iets grondiger aan zodat ze beter bestand zijn tegen een nieuwe droge periode. Het gaat om de volgende dijken:
• Zwethkade 0,2 km (Rotterdam: Polder Schieveen)
• Trekkade circa 0,75 km (Vlaardingen: Commandeurspolder/Duifpolder)
• Molenlaan circa 2 km (Midden-Delfland: Woudse polder/Groeveldsepolder).

De aannemer spit de toplaag van de dijk diep om, waarna hij het freest en het profiel van de dijk weer terugbrengt. De dijk wordt afgedicht met klei om het vervolgens weer in te zaaien met gras. De komende tijd houden de dijkinspecteurs deze dijken nog extra in de gaten.

Geen vee
Op dijk bij de Molenlaan in Midden-Delfland mag de komende zeven maanden geen vee lopen zodat de dijk de gelegenheid krijgt om goed te herstellen. Voor alle overige dijken in het gebied van het Hoogheemraadschap geldt op dit moment dat eigenaren van schapen die op de dijk lopen zelf goed moet controleren of de conditie van de grasmat en de dijk bestand zijn tegen de begrazers.