Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en HACH LANGE optimaliseren de slibindikking op AWZI Groenedijk

Het hoogheemraadschap gaat met behulp van deze technologie op zoek naar de economisch optimale werking voor de slibindikking. Binnen het project worden verschillende aspecten onderzocht: (1) het polymeergebruik minimaliseren, (2) het maximaliseren en stabiel houden van de ingedikte slibconcentratie, dit om de transportkosten van het ingedikte slib naar de AWZI Kralingseveer zo laag mogelijk te houden en (3) de opbrengst aan biogas in de vergisters op de awzi Kralingseveer te maximaliseren. Naast deze procesaspecten zal ook ervaring opgedaan worden met het continu en op afstand volgen van de performance van het indikkingsproces van de AWZI. Onderzocht zal worden wat de invloed is van de controller op het arbeidsproces met als aandachtspunten planning van interventies en benodigde capaciteit. 
Voor nadere informatie: 
Manda Milosevic-Bilic – HH Schieland en de Krimpenerwaard – m.milosevic@hhsk.nl
Bart Verrecht – HACH LANGE – bart.verrecht@hach-lange.com
Naar de Bedrijvenregistervermelding van Hach Lange

(Persbericht Hach Lange, maart 2014)