Hoogheemraadschap maakt zich op voor viering 750-jarig bestaan in 2023

Dijkgraaf Toon van der Klugt en jeugdbestuurder Shifra Loman voor het hoofdkantoor met de akte van 14 mei 1273. Volgens Shifra is het waterschap “heel oud, maar kijkt het ook naar de toekomst. Volgend jaar komt er een leuk programma met allerlei activiteiten voor jong en oud. Als jeugdbestuurder ga ik mijn best doen om vooral ook jongeren te betrekken bij het belangrijke werk van het waterschap.”

Met de lancering van een kleurig beeldmerk kondigt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de viering van zijn 750-jarig bestaan aan. Op 14 mei 2023, morgen over precies één jaar, is het de ‘verjaardag’ en viert het hoogheemraadschap deze prachtige mijlpaal. Dat gebeurt dan niet met een eigen feestje, maar met alle bewoners van het gebied via allerlei activiteiten verspreid over het jaar. Tijdens het jubileumjaar is er aandacht voor verleden en heden, maar draait het vooral om de toekomst. Niet verwonderlijk, want door de gevolgen van klimaatverandering heeft het hoogheemraadschap meer dan ooit de taak dit gebied bewoonbaar te houden door te blijven zorgen voor schoon en voldoende water én droge voeten!

Van der Klugt vervolgt: “In 2023 vieren we ons 750-jarig bestaan door de watertoekomst van ons gebied onder de aandacht te brengen. Onze bijzondere inzet is om actief onze omgeving klimaatbestendig te maken en dit slim te combineren door het gelijktijdig mooier en duurzamer te maken. Daarvoor werken wij succesvol samen. Niet alleen met andere overheden en organisaties, maar ook direct met burgers en bedrijven. Een grote verrassing blijkt voor veel mensen dat wij daarin, zowel qua techniek als in samenwerking, een zeer innovatieve en daadkrachtige overheidsorganisatie zijn. En dat is gezien de opgaven ook nodig.”

Dijkgraaf Toon van der Klugt en jeugdbestuurder Shifra Loman voor het hoofdkantoor met de akte van 14 mei 1273. Volgens Shifra is het waterschap “heel oud, maar kijkt het ook naar de toekomst. Volgend jaar komt er een leuk programma met allerlei activiteiten
voor jong en oud. Als jeugdbestuurder ga ik mijn best doen om vooral ook jongeren te betrekken bij het belangrijke werk van het waterschap.”

Dijkgraaf Toon van der Klugt en jeugdbestuurder Shifra Loman voor het hoofdkantoor met de akte van 14 mei 1273. Volgens Shifra is het waterschap “heel oud, maar kijkt het ook naar de toekomst. Volgend jaar komt er een leuk programma met allerlei activiteiten voor jong en oud. Als jeugdbestuurder ga ik mijn best doen om vooral ook jongeren te betrekken bij het belangrijke werk van het waterschap.”

Nationale Molen- en Gemalendag

Wie niet kan wachten op de jubileumactiviteiten en -festiviteiten van het hoogheemraadschap, kan morgen alvast een kijkje nemen bij de vele molens en gemalen die het gebied rijk is, tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag 2022. Ook hier spelen water en waterveiligheid een belangrijke rol. Gemalen die open zijn, zijn Abraham Kroes in Moordrecht en Schilthuis in Rotterdam en de historische Prinsenmolen aan de Rotte in Rotterdam.

Kijk op www.hhsk.nl/evenementen voor aanmelden, meer informatie en de adressen van de locaties.

Over het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt al bijna 750 jaar voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Het is actief in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Schoonhoven met zo’n 600.000 bewoners en 20.000 bedrijven. Een gebied met de laagste polder van Nederland (bijna -7m NAP), zo’n honderd gemalen, een landschap van veen en plassen met daarin de meest verstedelijkte delta van ons land, hoogwaardig glastuinbouwgebied en nog sterk agrarisch gebied in de Krimpenerwaard. Bij het hoogheemraadschap werken zo’n 400 medewerkers aan droge voeten en voldoende en schoon water. Dit is enorm belangrijk om hier veilig en aangenaam te wonen, werken en recreëren.

Meer informatie over de geschiedenis van het hoogheemraadschap staat op onze website of doorzoek onze archieven en collecties.