Hoogheemraadschap van Delfland neemt biogasopwerkingsinstallatie in gebruik

Sinds deze week levert het Hoogheemraadschap van Delfland vanuit de rwzi De Groote Lucht in Vlaardingen ‘groen gas’ aan het aardgasnet. Op de rioolwaterzuivering wordt biogas geproduceerd uit slib. Vervolgens wordt dit opgewerkt naar groen gas in de Bright Biomethane biogasopwerkingsinstallatie. Deze is geplaatst door HoSt, een leverancier van vergistingsinstallaties, vergassingsinstallaties, houtgestookte warmte/kracht-eenheden en houtketels.

De opwerkingsinstallatie heeft een capaciteit van 350 Nm3/uur biogas en maakt gebruik van membraantechnologie. Door de membranen in drie trappen toe te passen, kan de scheiding van methaan en biogas een rendement bereiken van meer dan 99,5 procent. Het biogas kan zo worden opgewaardeerd naar gas met aardgaskwaliteit. Dit ‘groene gas’ wordt direct geleverd aan het landelijk aardgasnet.

Compacte container
Voorheen werd het jaarlijks geproduceerde biogas (1,9 miljoen kubieke meter) met gasmotoren omgezet naar elektriciteit en warmte. Deze motoren zijn bij de rwzi in Vlaardingen vervangen door biogasopwerking in een compacte container (40 ft). Alle energie in het biogas wordt door dit systeem omgezet naar groen gas, waardoor het totaalrendement maximaal is.