Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt gemaal Maarssenbroek in gebruik

Het project Haarrijn was volgens het Hoogheemraadschap de slimme oplossing voor twee vraagstukken. Zo ligt aan de noordzijde van de wijk Maarssenbroek de Haarrijn. Die stond in open verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal. Daardoor was het waterpeil in de Haarrijn 1.20m hoger dan in de woonwijk. Een doorbraak van die dijk had betekend dat het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal de wijk in zou stromen.
Het andere vraagstuk speelde aan de westzijde van de A2. Hier stonden, op de kop van de Haarrijn, twee kleine, oude gemalen met onvoldoende maalcapaciteit voor hun nieuwe extra taak: het bemalen van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.
Eén oplossing
Het waterschap vond voor beide vraagstukken één slimme oplossing: een nieuw krachtig gemaal bouwen aan de monding van de Haarrijn. De dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal werd daardoor gesloten. Het peil in de Haarrijn kon daarna omlaag en de dijken zijn afgegraven. Bij regenval pompt dit krachtige gemaal het teveel aan water weg uit de polder Haarrijn en uit het noordelijke deel van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.
Ook de waterschapstaak ‘schoon water’ kreeg aandacht in het project: door de aanleg van geleidelijk aflopende oevers en een visvriendelijk gemaal met een vispassage krijgt de waternatuur in de Haarrijn een impuls.
Uniek project
“Project Haarrijn is echt uniek. Hier hebben we de veiligheid van Maarssenbroek gegarandeerd doordat we de dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal sluiten. We zorgen voor droge voeten omdat we met het grotere gemaal het water uit de Utrechtse wijk Leidsche Rijn kunnen afvoeren. En doordat we natuurvriendelijke oevers aanleggen, hebben we ook nog een stimulans voor de waterkwaliteit. Het is mooi om deze drie taken van het waterschap in een project te combineren” aldus een enthousiaste hoogheemraad Van der Vorm.