Hoogheemraad Hans Middendorp trekt zich terug

Hans Middendorp trekt zich terug uit het bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. Hij is vorige week veroordeeld tot een boete wegens het wegduwen van een vrouw bij een schermutseling die ontstond doordat Middendorp licht gebeten werd door een hond. De hoogheemraad is inmiddels in hoger beroep gegaan, maar wil Delfland beschermen tegen verdere negatieve publiciteit.

UPDATE 30-11-2018 – In hoger beroep is Hans Middendorp inmiddels volledig vrijgesproken van alles wat hem ten laste was gelegd.

Middendorp zegt de Algemene Waterschapspartij Delfland de ruimte te willen bieden om een opvolger te zoeken. De AWP Delfland laat in een persverklaring weten respect te hebben voor zijn besluit: “Hans is een deskundige bestuurder met een passie voor water. Zijn capaciteiten staan buiten kijf. Hans heeft zich met hart en ziel ingezet en het coalitieakkoord succesvol uitgevoerd. We betreuren het ten zeerste dat Hans dit besluit onder de druk van de moderne media heeft moeten nemen.”

De op 14 augustus bijeengekomen fractievoorzitters van Delfland hebben met begrip kennis genomen van de mededeling van de AWP Delfland. Zij verwachten binnenkort een voorstel voor een opvolger. Op het moment dat de nieuwe kandidaat benoemd wordt door de verenigde vergadering, zal hoogheemraad Middendorp terugtreden.

Middendorp blijft vooralsnog wel lid van het landelijk bestuur van de Algemene Waterschapspartij.