Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 toegekend aan dr.ir. Kirsten Steinbusch

Kirsten Steinbusch heeft tijdens haar promotiewerk (2005-2009) aan de Universiteit Wageningen
onderzoek verricht aan de microbiële verwerking van organisch afval (agrarisch, GFT). Bij dit onderzoek
heeft zij een belangrijke nieuwe vinding gedaan, die het mogelijk maakt om – in plaats van bio-gas –
hoogwaardige chemische grondstoffen te maken uit dit organisch afval. De vinding, die geoctrooieerd is,
betreft met name een enzymatisch proces om kleine, vluchtige vetzuren om te zetten naar vetzuren met
een veel langere keten. Deze vetzuren zijn inzetbaar als grondstof voor de fabricage van tal van
waardevolle producten, variërend van motorbrandstoffen tot grondstoffen voor medicijnen.
Vervolgens heeft Kirsten Steinbusch in 2010 haar eigen bedrijf opgericht (Waste2Chemical) en haar
volle energie gestoken in zowel de ontwikkeling van de technologie als het ondernemerschap dat nodig is
voor industriële realisatie.
Inmiddels zijn diverse sponsors betrokken, waaronder het DGF (Dutch Greentech Fund) en Horizon3,
en is er industriële belangstelling van o.a. DSM. De technologische ontwikkeling bevindt zich op dit
moment in het stadium tussen pilot plant en grootschalige demonstratie.
De innovatieve vinding van Kirsten Steinbusch opent de weg naar een breed spectrum van nieuwe
technologieën en processen waarin het afval van de agrarische sector wordt gebruikt als grondstof voor
hoogwaardige toepassingen. Hiermee levert haar baanbrekende vinding een belangrijke bijdrage aan de
duurzame ontwikkeling op het raakvlak van agrarische en chemische industrie.
Prijsuitreiking
De Hoogewerff Stimuleringsprijs 2014 wordt uitgereikt tijdens het veertiende Nederlands Procestechnologie
Symposium (NPS14; ispt.eu/events/NPS14), dat plaats vindt op 3-5 november 2014 in “De
Fabrique” in Maarssen.
Stichting Hoogewerff-Fonds
De Stichting Hoogewerff-Fonds werd in 1917 opgericht door prof.dr. Sebastiaan Hoogewerff, toenmalig
oud-hoogleraar in de Scheikunde aan de Polytechnische School en later de Technische Hoogeschool in