Honderd werelddelta’s

Op deze en de volgende vragen krijgt u antwoord in de lezing ‘Honderd werelddelta’s’:
– Welke bouwstenen staan centraal in deze samenwerking? De ‘Building blocks’  van de ‘Delta Approach’
– Aan welke kennis is behoefte in de delta’s van de wereld?
– Hoe kunt u gebruik maken van de netwerken van de overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven?”
Sprekers in dit blok zijn:

Corné Nijburg,                    Ivo Demmers,               Peter van den Horn
    

Voor meer informatie over het congres en voor aanmelden : www.waterforum.net/congres