Hollandse Delta klaar met dijkversterking het Spui

Aannemer Van den Herik uit Sliedrecht voerde de werkzaamheden in opdracht van het waterschap. Op het merendeel van het werk is extra grond aangebracht aan de binnenkant van de dijken, en zijn de sloten verlegd. Daarnaast zijn langs de Schuddebeursdijk op een aantal plaatsen damwanden geplaatst. De weerstand van de dijk is daardoor  toegenomen. De dijk kan niet bezwijken door de druk van hoog rivierwater in het Spui. Heemraad Leo van Gelder: ”Niet veel mensen zullen het zich realiseren, maar op 19 november 1421 kreeg Nederland te maken met een grote overstroming, nu bekend als de Sint-Elizabethsvloed. Het is bijzonder dat we juist hier weer in de maand november staan.”

Recreatie
De dijkversterking kon worden gecombineerd met de aanleg van een fietspad langs het Spui. Het is onderdeel van het ‘Rondje Putten' waar veel recreatieve fietsers gebruik van kunnen maken. Van Gelder: “De veiligheid van de dijk staat altijd voorop. Daar omheen moet de mogelijkheid zijn en blijven om te recreëren.”
Het dijkversterkingsproject aan de westkant van het Spui omvat bijna 3 kilometer. Het maakt deel uit van het landelijke  Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Voor 2017 moet Hollandse Delta in totaal 59 kilometer dijken versterken.