Hollands Noorderkwartier test Duitse ozondoseringstechnologie op rwzi Wervershoof

De proefinstallatie met de Duitse ozondoseringstechnologie op rwzi Wervershoof (foto: Eliquo).

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier startte eind augustus met het testen van een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon aan het effluent om medicijnresten te verwijderen. De technologie komt van het Duitse bedrijf Up2e! en gaat deel uitmaken van de proefinstallatie op rwzi Wervershoof.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en PWN willen na succesvolle praktijkproeven een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van rwzi Wervershoof wordt behandeld met ozon. Doel is om het met ozon behandelde water als koel- of proceswater te leveren aan industriële afnemers. “Door de droge zomers van de afgelopen jaren is hier steeds meer belangstelling voor”, gaf Ronald Koolen, beleidsmedewerker bij HHNK, eerder in WaterForum aan. Het voorstel om de proefinstallatie daadwerkelijk te gaan bouwen is 2 september besproken in de Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. Het algemeen bestuur van HHNK behandelt het voorstel woensdag 16 september.

Hoogwaardig hergebruik

De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik. Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. De pilot met de Duitse technologie kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.

Geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven kunnen de pilotinstallatie bezoeken en kennisnemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Ronald Koolen.