Hollands Noorderkwartier rondt versterking Wieringermeerdijk af

De werkzaamheden aan de 17 kilometer lange dijken hebben in totaal anderhalf jaar geduurd. De bekleding van de dijken voldeed niet meer aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen en moest versterkt worden. In totaal is er op de Wieringermeerdijk 100.000 ton breuksteen gebruikt. Deze steen is vastgezet met ca. 214.500 m2 gietasfalt. Op de Omgelegde Stonteldijk is over een oppervlakte van 7.000m2 open steenasfalt aangebracht. Het Zuiderstrand vlakbij Den Oever is weer teruggebracht in de staat van voor de versterking zodat hier weer volop plaats is voor recreanten. De dijkversterking, die een gebied van Medemblik tot Den Oever beschermt, is één van de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin de komende jaren meer dan 1000 km aan dijken versterkt wordt. 

Opknappen
Het werk aan de dijk begon in 2013. Een bedrijf uit Zeeland dat daar ervaring had opgedaan met het aanbrengen van een nieuwe laag vanaf zee, won de aanbesteding en ging aan de slag. Dankzij de ingreep is de Wieringermeerdijk vijf keer sterker geworden en kan de zeventien kilometer lange dijk er weer vijftig jaar tegen. Het opknappen van de Omgelegde Stonteldijk was onderdeel van dit project van het Hoogheemraadschap.

Film
Tijdens de opening is de laatste scène van de film ‘Wandel digitaal mee over de versterkte dijken’ opgenomen. Met een schroefboormachine in de hand, bevestigde dijkgraaf Kees Stam in de stralende herfstzon met windkracht vier vanaf het IJsselmeer, allerlei mooie wetenswaardigheden en feiten over de Wieringermeerdijk en Omgelegde Stonteldijk en daarmee zijn de dijken officieel ‘versterkt’. De bestuurder kreeg hiervoor van alle projectpartners waaronder Joke Geldhof (gedeputeerde provincie Noord-Holland), Karst Ketelaar (projectleider Ruimtelijke Ordening gemeente Hollands Kroon), Bart Budding (projectleider Hoogwaterbeschermingsprogramma) en aannemer Gebr. Van der Lee informatiebordjes cadeau. Het opleveringsobject is in gemaal Lely te bewonderen.