De segmentdeuren werden over zee naar de plaats van bestemming gebracht. (foto: Hollandia Infra).

Hollandia Infra heeft twee segmentdeuren voor de stormvloedkering in Boston vanuit Rotterdam naar Engeland vervoerd. De deuren worden ze als secundaire noodkering geïnstalleerd bij de ingang van de haven. Bij hoogwater op de Noordzee draaien ze omhoog om het water tegen te kunnen houden. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Britse milieuagentschap uitgevoerd door BAM Nutall en Mott Mc Donald.

De stormvloedkering die in Boston wordt gebouwd. Beeld Bam Nutall. 

Over de deuren was tijdens het transport een Engelse en een Nederlandse vlag gehangen. Vanuit Krimpen aan den IJssel en zijn ze deze week via de Nieuwe Waterweg op naar Engeland gevaren. Op Twitter werd gezegd dat David Goliath passeerde. De deuren van de Maeslantkering, die overigens ook zijn gemaakt door Hollandia Infra, zijn vele malen groter dan de deuren voor de stormvloedkering in Boston. Die deuren in de Maeslantkering zijn 210 meter hoog, terwijl die voor Boston maar 9 meter hoog zijn.

Peilbeheer

De nieuwe deuren moeten Boston niet alleen tegen storm en overstromingen vanaf de Noordzee beschermen, maar ook het water in de haven op peil houden zodat de schepen bij eb niet droog vallen. Het getijdenverschil in rivier Witham (beter bekend als The Haven) die in open verbinding staat met de Noordzee kan oplopen tot wel 5,8 meter.

Primaire kering

In 2019 bouwde en installeerde Hollandia Infra ook de primaire noodkering, een horizontale segmentdeur van 30 meter breed die stroomopwaarts de gehele rivier kan afsluiten bij een dreigende overstroming. Beide noodkeringen maken deel uit van het Boston Barrier Flood Protection Project dat zo’n 14.000 huishoudens in het achterland van Lincolnshire moet gaan beschermen tegen overstromingen.