Volgens minister Schultz toont markt ‘geen interesse’ in pilots lagere minimumtemperatuur tapwater

“Holland Water startte al in 2012 een aantal pilots om het besparingspotentieel bij een lagere minimumtemperatuur voor tapwater te onderzoeken”, zegt Leo de Zeeuw, algemeen directeur van Holland Water uit Driebergen. Hiermee reageert hij op uitlatingen van minister Schultz van Infrastructuur & Milieu, dat de markt afgelopen jaren maar weinig interesse heeft getoond om dergelijke pilots te doen. “We hebben onze pilots nota bene uitgevoerd in overleg met haar ministerie”, aldus De Zeeuw.

“Als marktleider en koploper op het gebied van koper- en zilverionisatie vonden wij destijds al dat we het aan onze stand verplicht waren om ook hierin het voortouw te nemen”, benadrukt de directeur van Holland Water. “Naast het onderzoeken van het effect van het verlagen van het warme tapwater hebben we ook het verlagen van de spoelfrequentie onderzocht.”

Brief van I&M
In eerste instantie vonden beide pilots op separate locaties plaats en daarna werden de twee maatregelen ook gecombineerd onderzocht. Uitkomst was, dat het verlagen van de warmwatertemperatuur noch het verlagen van de spoelfrequentie een negatief effect had op de ontwikkeling van Legionella. Eind 2014 ontving Holland Water al een positieve brief van het ministerie van I&M. Daarin werd expliciet aangegeven dat op locaties waar de Bifipro van Holland Water is geplaatst en die locaties tenminste één jaar Legionella-veilig zijn, de warmwatertemperatuur mag worden verlaagd tot minimaal 50 graden en/of het spoelregime mag worden teruggebracht naar eens per twee weken.

‘Risico nihil’
“Omdat ieder systeem om Legionella te bestrijden of te voorkomen specifiek is, zal ook iedere leverancier zelf pilots moeten uitvoeren”, legt De Zeeuw uit. “Waar zogeheten ‘poortwachter’-systemen alleen het water behandelen dat een gebouw binnenkomt, zorgt de Bifipro er voor dat de gehele leidinginstallatie wordt ontdaan van biofilm. Wanneer dit eenmaal het geval is, zal het risico van nieuwe Legionella-ontwikkeling nihil zijn.”

Verankeren in wet- en regelgeving; minister aan zet
Na het ontvangen van de brief van het ministerie heeft Holland Water meerdere keren gevraagd aan zowel I&M als het ministerie van IL&T om de maatregelen te verankeren in wet- en regelgeving. “Tot op heden echter zonder –in elk geval voor ons zichtbaar- resultaat”, aldus De Zeeuw. “Dit heeft tot gevolg dat de verschillende inspecteurs de brief van I&M steeds op een andere wijze interpreteren en daardoor opdrachtgevers vaak in verwarring brengen.” Wat Holland Water betreft, moet iedere maatregel die kan leiden tot water- en energiebesparing juist door de overheid worden omarmd. De Zeeuw: “Dus vinden wij dat de minister nu aan zet is.”

DELEN