Hoger beschermingsniveau voor kerncentrale Borssele en gasrotonde Groningen

Het kabinet biedt naar verwachting eind 2015 een voorstel voor wijziging van de Waterwet aan de Tweede Kamer aan. Daarmee worden de nieuwe normen voor waterveiligheid vastgelegd. Met de nieuwe normen krijgt iedereen die achter dijken of duinen woont een beschermingsniveau van 10-5 als basis: de kans dat hij of zij overlijdt door een overstroming mag niet groter zijn dan 1:100.000 per jaar. Waar grote groepen slachtoffers kunnen vallen of grote schade kan optreden door overstromingen, geldt een hoger beschermingsniveau. Ook de aanwezigheid van heel belangrijke ‘vitale’ functies kan aanleiding voor een hoger beschermingsniveau zijn. Daarom krijgen de kerncentrale Borssele en de gasrotonde Groningen een hoger beschermingsniveau.
Waterbeheerplannen
De waterschappen stellen eind 2015 de waterbeheerplannen voor de periode tot en met 2012 vast. Tegelijkertijd komt er in nauw overleg met Rijkswaterstaat en de waterschappen een nieuw toets-en ontwerpinstrumentarium. Vervolgens kan in 2017 de volgende toetstronde starten op basis van de nieuwe normen. Maaswerken, Ruimte voor de Rivier en de hoogwaterbeschermingsprogramma’s zijn volop in uitvoering. Zo wordt het Ruimte voor de Rivier-programma in 2016 zo goed als afgerond. Bij de programmering van de voorgenomen dijkversterkingen zoeken het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de gebieden actief de kansen om andere ambities in het gebied te koppelen aan de waterveiligheidsopgave. Bij het project Waterfront Dalfsen is meekoppelen al in de praktijk gebracht. Daar is het versterken van de dijk gecombineerd met de bouw van een wandelpromenade en een appartementencomplex. 
Lees hier het persbericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.