Hoge Raad: rioolheffing alleen gebruiken voor riool

Het arrest van de Hoge Raad van afgelopen vrijdag betreft een overheveling van € 6,8 mln uit de bestemmingsreserve riolering naar de algemene middelen door de gemeente Overbetuwe. De overheveling vond plaats in 2013. Een aantal belastingplichtigen maakte vervolgens bezwaar tegen de rioolheffing in dat jaar. Na de rechtbank en het gerechtshof zijn zij nu ook door de hoogste rechter in het gelijk gesteld.

Vergelijkbare zaken

De uitspraak van de Hoge Raad reikt verder dan de Gelderse gemeente rond Elst, stelt belastingadviseur Bastiaan Kats. De in vastgoed en milieu gespecialiseerde fiscalist zegt in de adviespraktijk van EY vergelijkbare zaken tegen te komen van gemeenten die de opbrengst van bestemmingsheffingen gebruiken voor zaken waarvoor de heffing niet is bedoeld. 'Daar trekt de Hoge Raad een duidelijke streep door', aldus Kats.

Rioned 

Volgens Rob Hermans van de Stichting Rioned gebeurt het niet op grote schaal dat gemeenten geld voor rioleringen ergens anders aan besteden. Dat zou de stichting, waarin overheden en bedrijven zijn vertegenwoordigd, moeten terugzien in haar overzichten van de gemeentelijke bekostiging van de riolering. 'Een paar miljoen kunnen we missen, maar vijf gemeenten die evenveel overhevelen als Overbetuwe zie je in de cijfers', aldus Hermans.

Vestzakbroekzak

Wethouder Wijnte Hol van financiën zegt dat het vorige college van B&W van Overbetuwe voor de keus stond de onroerende zaakbelasting (ozb) met 11% te verhogen of geld over uit de reserve voor de riolering over te hevelen naar de algemene middelen. Als CDA-raadslid was hij destijds tegen de overheveling.

Bezwaar

De handvol belastingplichtigen die bezwaar maakten tegen de rioolheffing over 2013, hebben die teruggekregen na de uitspraak van het Gerechtshof begin 2016, zegt de wethouder. Terugbetalen aan alle burgers is volgens hem geen optie. Dat zou € 4 mln kosten, maar dan zou ook de ozb met terugwerkende kracht moeten worden verhoogd. 'Het is toch een beetje vestzakbroekzak', aldus Hol. De wethouder gaat wel bekijken hoe de € 6,7 mln die aan de reserve voor de riolering is onttrokken, in de komende jaren weer kan worden aangevuld.